przejdź do głównej treści strony

Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową

 

Ogólnopolska Kampania edukacyjno-informacyjna,

której organizatorem jest Urząd Komunikacji Elektronicznej

 


Cele:

  • edukowanie młodych użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania ze smartfonów, tabletów, komputerów
  • uczulenie dzieci na zagrożenia w sieci, udostępnianie danych nieznajomym, dostęp do pornografii
  • ochrona przed cyberprzemocą
  • zwrócenie uwagi na negatywne skutki korzystania przez dzieci z usług Premium Rate
  • edukowanie dorosłych w zakresie zabezpieczenia dzieci przed nieodpowiednimi treściami – kontrola rodzicielska
  • budowanie i kształtowanie właściwych postaw wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów odpowiedzialnych za dostęp małoletnich do internetu


 
Opis kampanii:

 Kampania edukacyjna „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową” realizuje:

  • zadanie Prezesa UKE uwzględnione w Planie działalności na 2017 r.
  • zadanie wynikające z Europejskiej Agendy Cyfrowej – bezpieczeństwo w sieci
  • politykę konsumencką Prezesa UKE


Kampania jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń z jakimi spotykają się w Internecie coraz młodsi użytkownicy.

Internet to źródło zabawy, wiedzy i komunikacji, które czasami może nieść ze sobą wiele zagrożeń. Najmłodsi użytkownicy zwabieni kolorowym światem swoich smartfonów, niekiedy korzystający z nich bez ograniczeń, bez kontroli rodziców i opiekunów, nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie mogą wiązać się ze ściąganiem gier, wysyłaniem drogich sms-ów lub dostępem do treści pornograficznych nieodpowiednich dla ich wieku.

UKE poprzez naukę i zabawę uczy młodych użytkowników jak bezpiecznie korzystać z udostępnianych im smartfonów, tabletów, jak sobie radzić z agresją w sieci, jak reagować na cyberprzemoc, jak nie narazić rodziców na wysokie rachunki.

UKE poprzez edukację wspiera również rodziców, opiekunów i wychowawców, którzy niekiedy nie zdają sobie sprawy z czym młodzi użytkownicy mogą się zetknąć w sieci.
W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców kampanii, do aktywnego uczestnictwa w kampanii należy zaangażować Delegatury UKE, które będą odpowiedzialne za koordynację działań i organizacje spotkań na terenie danego województwa.

W ramach kampanii będą dystrybuowane materiały informacyjne, tj. ulotki, plakaty, prezentacje. Ulotki i plakaty (w ramach możliwości budżetowych) będą wysyłane do Rzeczników, Delegatur, zainteresowanych szkół) w celu ich rozpropagowania na danym terenie. W ramach kampanii będą dystrybuowane również filmy edukacyjne.

Po odbytych zajęciach dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy, naklejki i gadżet.

Autor:  Urząd Komunikacji Elektronicznej 

13.10.2017


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin