przejdź do głównej treści strony

BICIE REKORDU - Restart a Heart Day w XII LO

16 października 2017 r. 70 uczniów klas o profilu „Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo” w XII LO w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie brało udział w próbie bicia rekordu na największą lekcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Próba bicia rekordu odbyła się w dniu ogłoszonym przez Europejską Radę Resuscytacji jako „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” (RESTART A HEART DAY).

Pod czujnym okiem zaprzyjaźnionego ratownika medycznego, absolwenta ZSS Arkadiusza Krejczego oraz obserwatorów, również ratowników medycznych, Tomasza Mackiewicza i Adama Rudnika próba zakończyła się pełnym powodzeniem.

Autor:  Liceum Ogólnokształcące Nr 12 

23.10.2017

© Urząd Miasta Szczecin