przejdź do głównej treści strony

Cyberdżungla w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Szczecinie

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu„ Cyberdżungla” w dniu 6 listopada 2017r w Szkole Salezjańskiej mieszczącej się przy ul. Ku Słońcu 124 funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził pogadankę z uczniami klas szóstych i siódmych na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Omówiono zagrożenia związane z groomingiem oraz cyberbullingiem w związku z tym, iż cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza wśród młodych użytkowników Internetu. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiarą oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są właśnie młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania dzieci uczęszczające do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Szczecinie mogły dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiarą cyberprzestępcy.

Opr. st. asp. Michał Sroka /KR
 

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

07.11.2017

© Urząd Miasta Szczecin