przejdź do głównej treści strony

IX Kampania Białej Wstążki – Przemoc, historia bez końca?

Rozpoczyna się IX Kampania Białej Wstążki w Szczecinie. W jej trakcie będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

Inauguracją tegorocznej kampanii będzie konferencja pod tytułem "Przemoc, historia bez końca?" kierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Podczas tegorocznej konferencji nie będziemy się skupiać na jednym konkretnym zjawisku związanym z przemocą. Będziemy patrzeć na problem szerzej, z perspektywy różnych grup społecznych i wiekowych.

Zjawisko przemocy oraz metody przeciwdziałania jej zmieniają się bardzo mocno na przestrzeni lat. Dlatego chcieliśmy w tym roku porozmawiać ze specjalistami z różnych środowisk i dziedzin o tym jak przeciwdziałać przemocy oraz jak pomagać osobom pokrzywdzonym. Nasi eksperci będą mówić o przemocy domowej, rówieśniczej w szkołach, mobbingu w pracy czy profilaktyce tego zjawiska w zakładach karnych.

Konferencja odbędzie się we wtorek 27 listopada 2018 r. w hali Netto Arena przy ul. Szafera w Szczecinie.

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Niemiłość" w reżyserii Andrieja Zwiagincew. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 04 grudnia 2018 r w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie o godzinie 13.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad specjalistów można skorzystać od 28 listopada do 6 grudnia, w dni powszednie w godzinach 16-19.

Harmonogram:

09:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji 

10:15 – 10:45 Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym z perspektywy osoby pokrzywdzonej oraz osoby stosującej przemoc
Agata Badura, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

10:45 – 11:15 Daleko od… szkoły 
kom. Andrzej Szrajber, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie

11:15 - 11:45 Przemoc z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w tle
Katarzyna Michno, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

11:45 – 12:15 Przerwa

12:15 – 12:45 Mobbing w pracy w ujęciu społecznym
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny

12:45 – 13:15 Profilaktyka przemocy na przykładzie Zakładu Karnego w Stargardzie
por. Grzegorz Terlikowski, Wychowawca ZK Stargard

13:15 – 13:45 „Trudny” lokator. Jak postępować w różnych sytuacjach
Grażyna Szotkowska, Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

13:45 – 14:00 Zakończenie konferencji 

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

26.11.2018

© Urząd Miasta Szczecin