przejdź do głównej treści strony

Wizyta Funkcjonariusza Straży Granicznej w SP 21

W środę 18.10.2017 roku na lekcji EDB odwiedził nas pan major Piotr Kaczmarek, który reprezentował Straż Graniczną.

Opowiadał nam o swojej misji na granicy grecko-macedońskiej, podczas której wyjechał do Mołdawii, gdzie ściśle współpracował z tamtejszą policją. Celem jego misji było przede wszystkim pilnowanie aby żaden emigrant nie przedostał się nielegalnie przez granicę. Podczas prelekcji oglądaliśmy slajdy z pieszych patroli oraz dowiedzieliśmy się, czym jest fotopułapka. Mianowicie służy ona do robienia zdjęć osobom, które poruszają się, a następnie zdjęcia te wysyłane są automatycznie d o bazy Straży Granicznej. Poznaliśmy również historię kilku interesujących zabytków macedońskich. Dowiedzieliśmy się również, że aby wyjechać na międzynarodową misję, trzeba znać język angielski na przynajmniej średnim poziomie, mieć bardzo dobrą opinię i być odpowiedzialnym. Pan major opowiadał nam również o swoim powrocie do Polski, który trwał dwa dni i odbywał się w formie korowodu aż jedenastu aut.
Opisywane spotkanie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza ciekawostki, o których opowiadał nam pan Piotr Kaczmarek. Z niecierpliwością czekam na kolejne tego typu zajęcia.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 21 

25.10.2017

© Urząd Miasta Szczecin