przejdź do głównej treści strony

Dofinansowanie dla szkolnych gabinetów

Prawie 500 zachodniopomorskich szkół otrzyma dotacje od wojewody na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wnioski o środki na ten cel złożyły wszystkie gminy i powiaty z naszego województwa.

Samorządy mogły wnioskować o dotację w wysokości do 6,7 tys. zł. na wyposażenie gabinetu w szkole. Najwięcej placówek – 79, otrzyma dofinansowanie w Szczecinie. Z dotacji skorzystają też m.in. 42 szkoły z Koszalina i powiatu koszalińskiego, 36 szkół w powiecie stargardzkim, 34 w gryfińskim, 30 w goleniowskim i 26 w szczecineckim. W sumie kwota 2,3 mln zł zostanie podzielona pomiędzy 494 szkoły publiczne.

Pieniądze mogą być przeznaczone na wyposażenie gabinetu, m.in. w: kozetkę, stolik zabiegowy, szafkę do przechowywania leków, wagę medyczną ze wzrostomierzem, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, tablic do badania ostrości wzroku oraz widzenia barwnego.

Autor:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

07.12.2017

© Urząd Miasta Szczecin