przejdź do głównej treści strony

Telezakupy - Rozmowa


Telezakupy, czyli zakupy bez wychodzenia z domu.
Należą do umów zawieranych z konsumentami w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827).
Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania, jeżeli stronami umowy są:

  • tylko i wyłącznie przedsiębiorcy
  • tylko i wyłącznie konsumenci

Dokonując zakupów na odległość przysługuje nam tzw. prawo do namysłu. Oznacza to, że kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy (obowiązkowo forma pisemna), a następnie w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych powinien nastąpić zwrot niechcianego towaru. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Jeśli nie dopełni tego obowiązku termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 12 miesięcy. W innych sytuacjach (zakup w sklepie stacjonarnym) zwrot towaru tylko z tego względu, że się rozmyśliliśmy, co do zasady nie jest prawem dozwolony. Jest to tylko i wyłącznie dobra wola sprzedawcy. Należy także pamiętać, że w okresie tzw. prawa do namysłu kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy przez nieprawidłowe z niej korzystanie. Oznacza to, że może sprawdzić, obejrzeć, przymierzyć produkt, ale nie wolno go użytkować. Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy przez jej użytkowanie, przedsiębiorca może obciążyć go dodatkowymi kosztami.
Niezależnie od możliwości zwrotu towaru zakupionego na odległość, w tym także poprzez Telezakupy, konsument ma prawo do składania reklamacji rzeczy wadliwej na podstawie rękojmi lub gwarancji.Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie.

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

18.05.2016