przejdź do głównej treści strony

Zawieranie ofert drogą telefoniczną - Rozmowa

Pani Longina Kaczmarek - Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie mówi o tym jak rozsądnie podejść do zawierania ofert drogą telefoniczną. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

 

O czym należy pamiętać zawierając umowę przez telefon:
 1. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej z akwizytorem wyraziliśmy zgodę na zakup jakiegoś towaru lub na zmianę operatora telefonicznego, oznacza to zawarcie umowy na odległość. Przez telefon ustalamy jedynie  warunki, następnie umowę do podpisu powinien dostarczyć kurier. Od chwili podpisania umowy mamy 14 dni na odstąpienie od niej, bez podawania przyczyn – zawsze należy wysłać pocztą oświadczenie o odstąpieniu od umowy do przedsiębiorcy. Jeżeli umowa dotyczyła zakupu, towar należy w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy odesłać.
2. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, przysługuje także w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy (np. na pokazach, u siebie w domu…)
3. Za pośrednictwem rozmowy telefonicznej możemy także zmienić warunki umowy z dotychczasowym operatorem telekomunikacyjnym (np. zmiana pakietu taryfowego, dodatkowe usługi u operatora Internetu czy telewizji kablowej). W takiej sytuacji nie jest konieczne podpisywanie aneksu dostarczonego przez kuriera, wystarczy np. potwierdzenie wysłane pocztą elektroniczną. Konsument ma prawo do odstąpienia od zmian w umowie w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym tych zmian dokonano.
4. Z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem, można skorzystać nawet jeżeli, na nasze wyraźne żądanie, operator rozpocznie świadczenie swoich usług, przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Jednak w takim wypadku ponosimy koszty świadczeń, które otrzymaliśmy do momentu złożenia u przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 

Autor:  Wydział Informatyki 

28.09.2015