przejdź do głównej treści strony

Komendant Miejski Policji w Szczecinie zaprasza na debatę

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby występujących zdarzeń drogowych oraz minimalizacja ich skutków jest priorytetowym zadaniem wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zdarzenia drogowe, a w szczególności wypadki, w których dochodzi nie tylko do strat materialnych, ale także do uszczerbku na zdrowiu człowieka lub utraty życia, stanowią bardzo istotny problem współczesnej nam cywilizacji.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby występujących zdarzeń drogowych oraz minimalizacja ich skutków jest priorytetowym zadaniem wszystkich krajów    Unii Europejskiej. Zdarzenia drogowe, a w szczególności wypadki, w których dochodzi nie tylko do strat materialnych, ale także do uszczerbku na zdrowiu człowieka lub utraty życia, stanowią bardzo istotny problem współczesnej nam cywilizacji. 

Debata społeczna jest doskonałą formą komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umożliwia poznanie problemów oraz oczekiwań lokalnej społeczności, a także włącza obywateli w wypracowanie sposobów eliminacji występujących zagrożeń.

Mając na uwadze powyższe w dniu 30.08.2018r. , w godz. 17.00 – 19.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie (sala odpraw), przy ul. Kaszubskiej 35 odbędzie się ewaluacyjna debata społeczna, której gospodarzem będzie Komendant Miejski Policji w Szczecinie. Będzie ona stanowić podsumowanie debaty, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2017r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. 

asp. szt. Kucharska Marta

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

30.08.2018