przejdź do głównej treści strony

Startuje Zefirek

W poniedziałek 16 marca rusza nabór zgłoszeń do miejskiego programu wymiany pieców „Zefirek”.

Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację kolejnego programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza w Szczecinie. Pieniądze trafią do mieszkańców, którzy zlikwidują swoje stare piece oraz kotły węglowe i zamienią je na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

Projekt zakłada udzielenie 250 grantów w formie dofinansowania inwestycji, polegających na likwidacji starego i instalacji nowego, bardziej ekologicznego systemu ogrzewania. Każdy mieszkaniec zakwalifikowany do programu uprawniony będzie do otrzymania dofinansowania w kwocie 7500 zł.

Grant będzie udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Dofinansowanie dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy.

Wybór nowego systemu ogrzewania nie może być przypadkowy. W pierwszej kolejności należy rozpatrywać opcje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Antysmogowego. W przypadku, gdy nie są one możliwe do zrealizowani (np. przez brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać kolejną opcję z listy.

Możliwe opcje według kolejności rozpatrywania:

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej lub,

2) zainstalowanie ogrzewania gazowego lub,

3) zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła:

a. zainstalowanie ogrzewania elektrycznego,

b. zainstalowanie ogrzewania olejowego,

c. zainstalowanie ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,

d. zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych przez mieszkańców miasta, w oparciu o zlecone przez Gminę Miasto Szczecin świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

UWAGA!!!

W celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ze względu na ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów, formularze zgłoszeniowe należy pobierać ze strony internetowej: www.szczecin.eu/zielonemiasto zakładka ZEFIREK lub www.bip.um.szczecin.pl/chapter_131268.asp Tam również dostępny jest szczegółowy regulamin programu oraz przykładowy, wypełniony wzór zgłoszenia. Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania formularzy, proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 91 42 45 845).

Wypełnione wnioski można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub wrzucać do specjalnej urny, ustawionej między ruchomymi drzwiami prowadzącymi do prawego skrzydła Urzędu (przed wejściem do BOI), w godzinach pracy Urzędu – od 7.30 do 15.30.

Informacje na temat programu Zefirek udzielane są telefonicznie, pod numerem 91 42 45 845, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

 

Program „Zefirek” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Całkowita wartość projektu: 2 259 750,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 2 259 750,00 zł

Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawa jakości powietrza na terenie Szczecina, poprzez ograniczenie wykorzystywania paliw niskiej jakości oraz zwiększenie liczby stosowanych urządzeń o wysokiej sprawności.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

13.03.2020

© Urząd Miasta Szczecin