przejdź do głównej treści strony

Finał - Zielona Energia 2016

Misja FOTOBIOGENERATOR zakończona powodzeniem – Ziemię udało się uratować! Finaliści projektu „Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – Zielona Energia” rywalizowali o puchary i nagrody. Najlepszym zespołem reprezentacja Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie!

Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk o Ziemi było areną zmagań 18 zespół uczestniczących we wtorkowym finale wojewódzkiego projektu „Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – Zielona Energia”. Celem jaki stawiany był przed finalistami było zdobycie elementów niezbędnych do zbudowania przez tajemniczego Doktora Wstrząsa FOTOBIOGENERATORA. Członkowie drużyny musieli wykazać się wiedzą, umiejętnością kojarzenia informacji a także kondycją fizyczną, aby rozwiązywać zadania na poszczególnych (18) stacjach. Stacje zadaniowe dotyczyły wiedzy i umiejętności z dziedzin ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, odżywiania, ochrony powietrza i oczywiście pierwszej pomocy.

Za prawidłowe wykonanie zadań, odpowiedź, umiejętność zespoły otrzymywały punkty, które przybliżały do upragnionej nagrody. Podsumowanie i prezentacja wyników odbyła się na auli Wydziału Nauk o Ziemi US. Uczestniczyli w niej: władze Uniwersytetu Szczecińskiego: JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego mgr inż. Andrzej Jakubowski, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Gos. Przedstawiciele Wydziału Nauk o Ziemi: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Marek Dutkowski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Anna Cedro, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US, Kierownik Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego dr Kamila Mianowicz. Przedstwiciele samorządu: Wicemarszałek Województwa Jarosław Rzepa, Radny Miasta Szczecina dr Marek Kolbowicz, Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Damian Greś, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Adamski. Przedstawiciele oświaty: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Iwona Rydzkowska, Główny specjalista Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin Grzegorz Janowski. Specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej: Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisława Wierzbicka, Przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Katarzyna Taczała, Koordynator Programu Kids Safe Lives Polskiej Rady Resuscytacji, Członek Koła Naukowego przy III Katedrze i Klinice Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Marek Jędrzejek. Partnerzy z WFOŚiGW w Szczecinie: Specjalista ds. techniczno - branżowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Andrzej Grzana. Reprezentanci Państwowej Straży Pożarnej: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, Zachodniopomorski Koordynator Ratownictwa Medycznego w Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Prezes Szczecińskiego WOPR Jacek Kleczaj.

Po bardzo wyrównanej walce i przy niezwykle małych różnicach punktowych wyłoniono najlepsze trzy zespoły. Nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczali: Wicemarszałek Zarządu Województwa Jarosław Rzepa, Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Specjalista ds. techniczno – branżowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Grzana. Za miejsce III, zdobywając 162 punkty nagrody i medale odebrali uczniowie z Gimnazjum „Szkolna 13” z Goleniowa. Miejsce II zajęli reprezentanci Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego ze Szczecinka - liczba punktów: 163,25. Miejsce pierwsze zdobywając 164,25 pkt zajęli uczniowie Gimnazjum im. Janusza Kroczaka w Chojnie. Po dekoracji finalistów Pan Jerzy Sołtysiak, Wicekurator Oświaty odczytał okolicznościowy list od Pana Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego. Następnie głos zabrał Prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego dr Tomasz Zalewski, dziękując finalistom i nauczycielom (którzy swoje szkolenie przechodzili w trakcie zmagań uczniów), przekazał na ręce Dziekana Wydziału Nauk o Ziem Pana prof. dr hab. Marka Dutkowskiego półautomatyczny defibrylator AED, dzięki czemu urządzenie umieszczone w budynku Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nauk Przyrodniczych (ul. Mickiewicza 16A) zostało włączone do sieci Publicznych Defibrylatorów AED i stało się kolejnym miejscem wyposażonym w Defibrylator AED na mapie Szczecina. Było to też okazją do podpisania porozumienia pomiędzy władzami uczelni a WOPR dotyczącymi siedziby Centrum symulacji Rescue LAB i realizacji w przyszłości kierunku studiów pn.: Bezpieczeństwo Wodne i projektu „Zawsze Ratuje”. Miejscem realizacji przedsięwzięć edukacyjnych będzie gmach Wydziału Nauk o Ziemi US i mieszczące się w podziemiach centrum symulacji Rescue LAB, na którego otwarcie i ćwiczenia resuscytacji zaprosił zebranych Prezes WOPR WZ.

Projekt gościł w 18 szkołach gimnazjalnych z terenu prawie całego województwa, gdzie podczas eliminacji młodzież uczyła się m.in. jak zrobić zdrowe i ekologiczne zakupy, jaki wpływ na naszą aktywność, samopoczucie i zdrowie psychofizyczne ma to czym się odżywiamy. Instruktorzy przekazywali wiedzę w jaki sposób dbać o czyste powietrze we własnych domach i życiu codziennym.

Przed wszystkimi uczestnikami projektu jeszcze jedno zadanie, poza stosowaniem postaw przekazywanych przez instruktorów, prosimy o wypełnienie ankiety, która pojawi się na indywidualnych kontach użytkowników projektu (www.system.wopr.szczecin.pl) od 21.11. Wypełnienie ankiety do dnia 15 grudnia, będzie skutkowało indywidualnymi nagrodami rzeczowymi dla każdej z osób która wypełni obie ankiety. Nagrody roześlemy do szkół uczestniczących w projekcie w okresie od 19 do 23 grudnia.

Autor:  WOPR Województwa Zachodniopomorskiego 

17.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin