przejdź do głównej treści strony

Spotkania z Policją na ZUT

W dniu 9 kwietnia 2018 roku na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie, odbyły się spotkania Studentów drugiego roku z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W trakcie prelekcji studentom uświadamiano konsekwencję wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających.

Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawca lub ofiara przestępstwa. Wskazywano na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze. W czasie wykładu nie zabrakło pytań ze strony studentów dotyczących ich codziennego życia i problemów z którymi się spotykają. Dla wielu z nich podjęcie studiów związane było z opuszczeniem swoich rodzinnych miejscowości i rozpoczęciem życia w Szczecinie. W trakcie spotkania poruszone zostały również kwestie praw człowieka, przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Wizyta na Wydziale była również okazją do przekazania zebranym studentom informacje dotyczącej możliwości podjęcia pracy w służbie jaką jest Policja.

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego od ośmiu lat prowadzi swoją działalność edukacyjna. Na dziesięciu wydziałach kształci się na nim ponad piętnaście tysięcy studentów. Spotkania z Policją mają uświadamiać studentom , że unikanie ryzykownych zachowań podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Dlatego spotkania te będą kontynuowane również dla innych grup.


st. asp. Michał Sroka

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

10.04.2018

© Urząd Miasta Szczecin