przejdź do głównej treści strony

Zimowe wyjazdy pod kontrolą ITD

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na ferie zimowe inspektorzy transportu drogowego regularnie przeprowadzają kontrole autobusów wyjeżdżających na zimowy wypoczynek.

W ramach akcji „Bezpieczne Ferie” w dniu 29.01.2019r. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie skontrolowali autokary dowożące dzieci na akwen wodny w Gryfinie. Kontrole polegały na sprawdzeniu stanu trzeźwości kierujących, sprawdzeniu wymaganych w czasie jazdy dokumentów, a także przestrzegania czasu pracy i obowiązujących przerw w prowadzeniu pojazdu. Inspektorzy skontrolowali również stan techniczny i obowiązkowe wyposażenie autobusów oraz ich prawidłowe oznakowanie. Niestety w jednym przypadku autobus, który przywiózł dzieci nie nadawał się do dalszej jazdy z powodu nadmiernie zużytego ogumienia. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu oraz wydano zakaz dalszej jazdy. Przewoźnik zmuszony był podstawić drugi sprawny autokar, którym dzieci bezpiecznie mogły powrócić do domu.

Konsekwencją wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem było wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych na łączną kwotę 2 500 złotych.

Warto zwrócić uwagę, iż tego tupu akcje kontrolne będą kontynuowane w naszym województwie do końca trwania ferii zimowych.

Autor:  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie 

04.02.2019

© Urząd Miasta Szczecin