przejdź do głównej treści strony

VII Kampania Społeczna Białej Wstążki w Szczecinie - Relacja

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie po raz siódmy zaproszeni zostali do udziału w Kampanii "Biała Wstążka", której organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Szczecińska Policja została patronem Kampanii.
Ogólnopolska Kampania "Białej Wstążki"- jest to przedsięwzięcie mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i powstrzymanie się od wszelkich form jej stosowania poprzez podnoszenie świadomości społecznej, edukację mieszkańców naszego miasta oraz uświadomienie odbiorców Kampanii gdzie osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie lub stosują ją wobec najbliższych mogą uzyskać fachową i skuteczną pomoc.
Tegoroczna edycja Kampanii jest organizowana pod hasłem:"Gen przemocy" i trwać będzie od 25 listopada do 6 grudnia. W tych dniach zaplanowano m.in dnia 24 listopada 2015 r. konferencję z udziałem lekarzy, psychologów, policjantów i kuratorów.

Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy ul. Jana Pawła II, prowadzonym przez MOPR będą dyżurować specjaliści różnych dziedzin, pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: terapeuci, psychologowie, prawnicy i inni specjaliści w dniach od 25 do 06 grudnia w godzinach 16.00-19.00.

Więcej informacji na stronie internetowej KMP w Szczecinie

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

25.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin