przejdź do głównej treści strony

Patrol-18

Ćwiczenia w ramach ogólnokrajowego systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu „Patrol-18”. Ćwiczenia z udziałem zachodniopomorskich służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego odbyły się w środę (17.10.2018) w Dziwnowie.

Scenariusz epizodu zakładał, że jedna z jednostek pływających Inspektoratu Rybołówstwa wyłowiła w sieciach beczkę z nieznaną substancją. Kilku członków załogi zastało poparzonych przez wypływającą z niej substancję, a cała załoga uskarżała się na silne pieczenie oczu.

Na podstawie skutków działania określono prawdopodobieństwo skażenia jednostki bojowym środkiem trującym – BŚT. Ćwiczenia zakładały, że na wniosek wojewody zachodniopomorskiego do Ministerstwa Obrony Narodowej wydzielone zostały siły i środki z Sił Zbrojnych RP - Kompania Chemiczna 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa otrzymała zadanie rozpoznania i likwidacji skażenia. Epizod praktycznego działania w porcie Dziwnów miał sprawdzić procedury postępowania w przypadku skażenia jednostki pływającej oraz załogi wyłowionym BŚT.

Ćwiczenie „Patrol-18” to przedsięwzięcie cykliczne, organizowane co trzy lata. Ma sprawdzać i zgrywać mechanizmy współdziałania podmiotów sfery cywilnej i wojska z poszczególnych resortów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania – KSWSiA. Podczas ćwiczenia sprawdzana jest także efektywność wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz doskonalone są procedury reagowania na powstałą sytuację kryzysową.

W praktycznym działaniu oprócz pododdziałów Sił Zbrojnych udział wzięli: przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW, KW Policji, KW PSP, Urząd Morski w Szczecinie, Kapitanat Portu w Dziwnowie, Morska Służba Poszukiwania I Ratownictwa, Morski Oddział Straży Granicznej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, Urząd Miasta w Dziwnowie.


 

Autor:  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

22.10.2018

© Urząd Miasta Szczecin