przejdź do głównej treści strony

Dron do walki ze smogiem

Już w listopadzie na szczecińskim niebie pojawi się specjalny dron, który będzie mierzył poziom szkodliwych substancji w powietrzu. Ekopatrol to kolejne działanie Miasta na rzecz środowiska naturalnego w ramach programu Klimat dla Zdrowia.

- To jakim powietrzem oddychamy jest bardzo istotne dla nas wszystkich – mówił na konferencji prasowej Prezydent Miasta Piotr Krzystek. – Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w Szczecinie nieznaczne przekroczenia obowiązujących standardów jego jakości odnotowuje się raptem przez kilkanaście dni w roku. Nie zwalnia nas to jednak z dalszych działań na rzecz środowiska naturalnego. Aby jeszcze bardziej je usprawnić wykorzystamy takie zdobycze techniki jak dron z czujnikami smogu i elektryczne skutery.

Dron, który już w listopadzie wyleci nad miasto, wyposażony będzie w czujniki mierzące poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Jako główną przyczynę ich wysokich wartości wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań, a konkretnie spalania niedozwolonych materiałów. Użycie drona pozwoli na precyzyjne namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli może nałożyć mandat na osobę dopuszczającą się tego procederu.

- Oprócz pomiarów punktowych dron będzie też mierzył stężenie szkodliwych substancji obszarowo, co pozwoli na monitorowanie sytuacji w całym mieście i wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM. – Dzięki temu będziemy jasno widzieli, gdzie należy skierować dalsze działania. Docelowo chcemy również udostępniać stworzoną w ten sposób mapę jakości powietrza z aktualnymi pomiarami mieszkańcom.

Drugi filar Ekopatrolu to dziesięć skuterów elektrycznych, które wkrótce pojawią się na szczecińskich ulicach. Będą z nich korzystać przedstawiciele miejskich służb, aby sprawniej i szybciej reagować w terenie na szkodzące środowisku działania: spalanie niedozwolonych materiałów i substancji, nielegalne wysypiska czy bezprawną ingerencję w zieleń.

Miasto przeprowadzi również kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców, w której przypomni, czym można, a czym nie można palić w piecach i jakie kary za to grożą.

Ekopatrol to kolejny element miejskiego programu Klimat dla Zdrowia, który obejmuje między innymi prowadzenie regularnych nasadzeń na terenie całego miasta (Platan) oraz dofinansowanie wymiany pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła (Mewa). Wszystkie one będą kontynuowane w kolejnych latach.  

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

09.10.2018

© Urząd Miasta Szczecin