przejdź do głównej treści strony

Warsztaty - Alkoholizm jako choroba uczuć i emocji

Alkoholizm jako choroba uczuć i emocji – 25 kwietnia (środa) godz. 16:30-19:30

Prowadząca: Teresa Lipko

Podczas warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Pijaństwo a alkoholizm: od pijaństwa do uzależnienia, objawy ostrzegawcze, fazy alkoholizmu wg Jellinka, uzależnienie od alkoholu wg Światowej Organizacji Zdrowia, kryteria uzależnienia wg Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dwa typy alkoholizmu.

Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia od alkoholu: biologiczne, społeczne, psychologiczne, duchowe.

Identyfikacja osób z problemami alkoholowymi: wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne.

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu: motywy podejmowania leczenia, detoksykacja, psychoterapia uzależnienia, grupy samopomocowe.

Rola Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w leczeniu uzależnienia – mityng otwarty Anonimowych Alkoholików. W tej części warsztatu udział wezmą osoby ze Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, które na własnym przykładzie pokażą rozwój choroby alkoholowej oraz opowiedzą o tym, jaką rolę w ich życiu odegrała Wspólnota Anonimowych Alkoholików.  

Aby zgłosić swój udział wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  

12.04.2018

© Urząd Miasta Szczecin