przejdź do głównej treści strony

Szczecińskie działania „Nieletni”

W miniony weekend na terenie miasta szczecińscy policjanci przeprowadzili działania „Nieletni” ukierunkowane na ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, nieletnich zagrożonych demoralizacja oraz sprawców przestępstw popełnianych na szkodę małoletnich ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży alkoholu małoletnim oraz nietrzeźwym.

W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie z Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego oraz podległych KMP Komisariatów Policji. Funkcjonariusze zajmujący się problematyką osób nieletnich oraz dzielnicowi, w których zakresie obowiązków znajdują się zadania związane z przeciwdziałaniem przestępczości oraz demoralizacji nieletnich.

Działania przeprowadzone były z użyciem nowoczesnego policyjnego sprzętu umożliwiającego operacyjną obserwacje. Do udziału w tych działaniach Szczecińska Policja zaprosiła funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei, Straży Miejskiej w Szczecinie oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

W trakcie działań funkcjonariusze policji wspólnie z członkami GKRPA ujawnili przestępstwo polegające na sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej. Zatrzymali nieletnią osobę poszukiwaną, którą osadzili w Policyjnej Izbie Dziecka. Ujawnili również wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, jak i w ruchu drogowym, które zostały zakończone na drodze postępowania mandatowego. W dużej mierze dotyczyły one osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem.

W trakcie działań ujawniono również wykroczenie polegające na sprzedaży papierosów osobie małoletniej, którego sprawca otrzymał mandat karny w kwocie 500zł.

Dążąc do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób małoletnich oraz przeciwdziałając przestępczości i demoralizacji nieletnich szczecińska Policja planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia kolejnych tego typu działań.

asp. Michał Sroka

Więcej informacji na stonie internetowej KMP w Szczecinie.

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

21.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin