przejdź do głównej treści strony

1 października - Ogólnopolski Dzień Tornistra

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uprzejmie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej dzień 1 października 2018 roku został ustanowiony „Ogólnopolskim Dniem Tornistra”.

Powrót dzieci do szkoły wiąże się zawsze z problemem przeciążonych tornistrów/plecaków szkolnych, które mogą być przyczyną zaburzeń prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka oraz powstawania wad postawy.

Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach w całej Polsce wynika, iż co drugie dziecko w wieku wczesnoszkolnym ma za ciężki plecak.

Ciężary noszone przez dzieci wpływają negatywnie na stawy biodrowe, kolana, a także stopy, wywołują bóle kręgosłupa, bóle stawów oraz zmęczenie. Skutki wad postawy, nabyte w dzieciństwie ujawniają się najczęściej dopiero w dojrzałym wieku (zwyrodnienie, ból kręgosłupa i stawów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych).

Na przekroczenie dopuszczalnego ciężaru tornistrów uczniów mają wpływ:

 •     obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
 •     noszenie dodatkowych słowników i książek,
 •     noszenie innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (pamiętniki, albumy, zabawki, itp.),
 •     rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister (ważne jest, aby ciężar pustego tornistra był jak najmniejszy),
 •     niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów.

Zgodnie z zaleceniami GIS waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, aby:

 •     tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców,
 •     ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie,
 •     cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej,
 •     tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki,
 •     długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
 •     zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
 •     tornister należy nosić na obu ramionach,
 •     rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka – pozwoli to zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej liczby zbędnych rzeczy.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie tornistra/plecaka szkolnego?

 •     materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany, a tym samym wagę pustego plecaka/tornistra;
 •     szerokie, regulowane szelki, aby zapewnić swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu;
 •     usztywnioną ściankę, która powinna przylegać do pleców,
 •     zalecane jest także dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.

Co może zrobić nauczyciel?

 •     Poinformować rodziców o możliwości pozostawienia części przyborów szkolnych i podręczników w szkole,
 •     Ustalić z dziećmi jakie podręczniki i pomoce dydaktyczne będą potrzebne w następnym dniu,
 •     Zwrócić uwagę na to co dzieci przynoszą do szkoły, w celu wyeliminowania zbędnych przedmiotów,
 •     Warto przeprowadzić lekcję instruktażową pakowania i noszenia tornistra,
 •     Wyznaczyć miejsce w klasie lub na terenie szkoły, w którym uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów i podręczników szkolnych.
   
Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

04.10.2018