przejdź do głównej treści strony

Programy Polityki Zdrowotnej adresowane do mieszkańców Szczecina w 2019 roku

Lp.

Nazwa programu polityki zdrowotnej

ZaCel programu

Realizator programu

Miejsce realizacji programu

Więcej informacji

1.

Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych –Wzorowa postawa

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin (na potrzeby ucznia)  badanie przesiewowe  w zakresie profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu , zajęcia korekcyjne dla grupy wskazanych dzieci

ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska 
ul. Twardowskiego 12          w Szczecinie

szczecińskie publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe

https://st-medical.pl/

 

Portal Edukacyjny- zakładka  - zdrowie https://pe.szczecin.pl/chapter_201382.asp

2.

Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych

 

 

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin (na potrzeby ucznia)  badanie okulistyczne                                          

 

Samodzielny  Publiczny Szpital  Kliniczny Nr 2 PUM
 w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72

szczecińskie publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe

 Portal Edukacyjny- zakładka  - zdrowie https://pe.szczecin.pl/chapter_201382.asp

3.

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka

 

 

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin (na potrzeby ucznia)  badanie przesiewowe z   pogłębionym    wywiadem   w  kierunku   obciążenia   ryzykiem   chorób    metabolicznych   z testem w  formie   Kompleksowej   Analizy  Zdrowotnej; Objęcie  Opieką    Specjalistyczną dzieci zakwalifikowane do drugiego etapu programu

Samodzielny Publiczny  Szpitala Kliniczny nr 1  PUM    w Szczecinie przy ul. Unii  Lubelskiej 1

szczecińskie publiczne i niepubliczne Szkoły podstawowe; Samodzielny Publiczny  Szpitala Kliniczny nr 1  PUM w Szczecinie
  przy ul. Unii  Lubelskiej1

 https://spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdzialanie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat

 

Portal Edukacyjny- zakładka  - zdrowie https://pe.szczecin.pl/chapter_201382.asp

4.

Zapobieganie próchnicywśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych

 

 

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin (na potrzeby ucznia): badanie  stomatologiczne, instruktażu higieny jamy ustnej;  profesjonalne  oczyszczanie zębów  szczęki i żuchwy, profesjonalna fluoryzacja egzogenna- lakierowanie;  lakowania  drugich  zębów  trzonowych  stałych   dziecka

Uniwersytecka  Klinika Stomatologiczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Sp..z o.o. w  Szczecinie

Poradnia Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM  Sp .z o.o.                  

https://ukspum.pl/

Portal Edukacyjny- zakładka  - zdrowie https://pe.szczecin.pl/chapter_201382.asp

5.

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, polegającej na wsparciu szczecińskich par, a w szczególności diagnostyki    immunologicznej                         wraz  ze  wsparciem  inseminacji w ramach uzupełnienia realizowanego przez Samodzielny Publiczny  Szpitala Kliniczny nr 1  PUM                  w Szczecinie  program       polityki   zdrowotnej   pn.                  ,,Program    kompleksowej  ochrony   zdrowia    prokreacyjnego   w   Polsce                                  w  latach  2016-2020”

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin (na potrzeby pary):

1) jednorazowa  diagnostyka genetyczna  (męska)
2) jednorazowa  diagnostyki   seminologicznej    kompleksowej   ( wraz   z oceną przeciwciał  na potrzeby jednej pary);  
3) jednorazowej  diagnostyki  immunologicznej  przeciwciał  parę);
4) inseminacji (wraz z  preparatyką nasienia i  dodatkowym badaniem nasienia przed
    wykonaniem inseminacji), maksymalnie wykonanie  3  cykli inseminacji.

Samodzielny Publiczny  Szpitala Kliniczny nr 1  PUM                  w Szczecinie
  przy ul. Unii  Lubelskiej 1

Poradnia   Ginekologii,     Endokrynologiii  Ginekologicznej  i  Leczenia Niepłodności w  Samodzielnego Publicznego  Szpitala  Klinicznego nr 1  PUM w Szczecinie
 przy ul. Unii  Lubelskiej1.

 

 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50255.asp?soid=EC1A6FBD24BD40C39F0E2C7041D18E0B

 

6.

Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania  do  leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowegona lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina

Każda Para pozytywnie zakwalifikowana do Programu ma prawo dofinansowania co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej
niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem  kosztów kriokonserwacji zarodków) - do wyczerpania się środków finansowych w ramach realizacji Programu.

VitroLive Sp. z o.o. Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności  al. Wojska Polskiego 103  i ul. Marcina Kasprzaka 2 A w Szczecinie

VitroLive Sp. z o.o. Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności  al. Wojska Polskiego 103  i ul. Marcina Kasprzaka 2 A w Szczecinie

 https://vitrolive.pl/program-dofinansowania-do-leczenia-nieplodnosci-dla-mieszkancow-szczecina/

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o .ul. Rajskiego 10 w Gdańsku

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o .ul. Rajskiego 10 w Gdańsku

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul. Złota 6 w Warszawie

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o  ul.  Grabiszyńska 208 we Wrocławiu

https://www.klinikainvicta.pl/leczenie-nieplodnosci/programy-in-vitro/refundacja-in-vitro-szczecin-2019-2021/

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 

16.04.2019

© Urząd Miasta Szczecin