przejdź do głównej treści strony

Instrukcja w języku polskim to obowiązek sprzedawcy?

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz.2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) nakłada na producenta szereg obowiązków - przede wszystkim nakazuje wprowadząc na rynek wyłącznie produkty bezpieczne, czyli takie które używane w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz inny, lecz dający się przewidzieć nie stwarza zagrożenia dla jego użytkownika.
Producent wprowadzający produkt na rynek polski jest zobowiązany dostarczać konsumentom informacje w języku polskim, umożliwiające bezpieczne użytkowanie produktu oraz ocenę zagrożeń jak również przeciwdziałanie im. Konsekwencje braku instrukcji w języku polskim w tym ostrzeżeń i informacji dla konsumentów są bardzo dotkliwe i reguluje je także Ustawa o języku polskim (art.15). Instytucją przeprowadzającą kontrole pod kątem bezpieczeństwa produktów (instrukcji w języku polskim) jest Inspekcja Handlowa.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Panią Longiną Kaczmarek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie. 

Autor:  Portal Bezpieczni Razem 

23.02.2016