przejdź do głównej treści strony

XXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych odbędą się dnia 11 maja 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie, ul. Golisza 10B

Zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania) do eliminacji wojewódzkich turnieju należy przesłać do 4 maja 2018 r. bezpośrednio na adres:

biuro@zwrbrd.pl
Biuro Turnieju OMTM

WAŻNE! Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany posiadać przy sobie i przedstawić:

  •     Prawo jazdy kat. AM lub kat. B
  •     Ważną legitymację szkolną
  •     Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
  •     Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

W razie braku, któregokolwiek z w/w dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w konkurencjach turniejowych.

Uczestnik startujący w konkurencji jazdy sprawnościowej motorowerem zobowiązany jest wykonać zadanie w odpowiednim stroju (ochraniacze na łokcie i kolana), odpowiednim obuwiu oraz kasku ochronnym. Uczestnicy niespełniający tego wymogu nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez drużynę zera punktów w tej konkurencji. 

Autor:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie  

05.04.2018


Lista załączników: