przejdź do głównej treści strony

Akcja "Znicz 2017" - Straż Miejskia Szczecin

Obchody tego wydarzenia oraz przebieg dni poprzedzających święto zawsze obfitują zwiększonym natężeniem ruchu drogowego na terenie całego miasta. W tym okresie duże zagrożenie stanowi wzmożony ruch pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy oraz bezpośrednio w ich rejonie, także w okolicach dworca kolejowego. Ponadto rejony te są narażone na zwiększoną aktywność złodziei tzw. kieszonkowców, także występują kradzieże oraz włamania do samochodów i inne potencjalne wykroczenia oraz przestępstwa. Mając to wszystko na uwadze Straż Miejska włączona wspólnie z innymi służbami mundurowymi do policyjnej akcji” Znicz” zaplanowała wykorzystanie swoich sił i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W okresie od 27.10 do 01.11.2012 w akcji "ZNICZ" w systemie rotacyjnym włączonych do działań zostanie w sumie 95 strażników i cały tabor samochodowy, jakim dysponuje Straż Miejska (z włączeniem patroli interwencyjnych działających w obrębie całego miasta).

Planowane działania:

  1. Wspólne działania z Policją z Ruchu Drogowego w zakresie wspomagania policji w nadzorze i kontroli ruchu drogowego z uwzględnieniem egzekwowania nieprawidłowości podczas parkowania (głównie w obrębach skrzyżowań, na przejściach dla pieszych, blokowania dróg dojazdowych, na trawnikach oraz wszelkich innych miejscach, w których zaparkowane pojazdy stanowić będą utrudnienia i zagrożenia dla innych uczestników ruchu).
  2. Kontrole z pracownikami ZUK-u pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia handlu w rejonie cmentarzy komunalnych.
  3. Wspólne działania ze Strażą Ochrony Kolei - uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych przybywających koleją, kontrola torowisk (przechodzenie w niedozwolonych miejscach)
  4. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej w dyspozycji dyżurnych SM - ich działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem wykroczeń porządkowych i administracyjnych.
  5. Działania patroli interwencyjnych Straży Miejskiej i Policji - działania obejmują pozostałe rejony miasta pod kątem, ewentualnych przestępstw (kieszonkowcy, kontrola przejść dla pieszych) i wykroczeń porządkowych i administracyjnych.
Autor:  Straż Miejska Szczecin 

30.10.2017

© Urząd Miasta Szczecin