przejdź do głównej treści strony

Zmiany w korzystaniu z solariów

16 lutego br. wchodzi ustawa z 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów. Ustawa wprowadza ograniczenia w działaniu solariów, między innymi zakaz korzystania z nich przez osoby które nie ukończyły 18r.ż., a także całkowity zakaz reklamy i promocji. Nowym obowiązkiem będzie również umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV. Kto jej nie zamieści albo złamie nowe przepisy ryzykuje karą od tysiąca do 50 tys. złotych.

ZAKAZ REKLAMY I PROMOCJI oznacza, że solaria nie będą mogły polecać swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, ale również na plakatach w tym wielkoformatowych oraz na portalach internetowych.

Niedozwolone będzie udostępnianie usług osobom, które nie ukończyły 18r.ż. W związku z tym pracownicy solariów będą mogli żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek, jeśli będą istniały wątpliwości co do pełnoletniości.

NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW CZUWAĆ BĘDZIE INSPEKCJA SANITARNA.

W ewidencji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego jest 513 zakładów, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług tj. fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej w tym solaria. Obiektów, w których funkcjonuje tylko solarium, według stanu za 2017 rok jest 80.

Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

14.02.2018

© Urząd Miasta Szczecin