przejdź do głównej treści strony

Szkolenia z pierwszej pomocy dla uczestników wycieczek i wypraw rowerowych

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus podczas swoich wypraw i wycieczek rowerowych szczególnie zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczestników tych wydarzeń. Bezpieczeństwo uczestników zależy nie tylko od innych uczestników ruchu, ale przede wszystkim od samych rowerzystów biorących udział w wycieczkach i rajdach. Dlatego też Fundacja postanowiła rozpocząć edukację uczestników swoich wyjazdów jak i innych rowerzystów. Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus pozyskał środki i przygotował cykl szkoleń z pierwszej pomocy.

Dzięki głosom oddanym przez mieszkańców naszego województwa w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Pierwsza pomoc oraz wyposażenie apteczek pierwszej pomocy dla uczestników wycieczek i wypraw rowerowych” Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus otrzymała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie tematycznych szkoleń.

„Jestem głęboko przekonany, że taka wiedza jest bezcenna dla każdego z nas. Im więcej wśród nas osób, które posiadają wiedzę jak się zachować w przypadku wystąpienia zdarzenia, tym sami jesteśmy bezpieczniejsi. Najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia osób poszkodowanych w różnego typu wypadkach są pierwsze cztery minuty po zajściu zdarzenia. Są to tak zwane „złote” minuty. Im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku, ma osoba poszkodowana. Dlatego chcemy szkolić uczestników naszych wycieczek i wypraw z pierwszej pomocy, aby dzięki temu jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo rowerzystów” – powiedział Paweł Malinowski, prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Szkolenia odbędą się w trzech lokalizacjach:

W każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać na adres wojtek.marciniak@gryfus.szczecin.pl Z racji ograniczonej ilości uczestników o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

W przypadku większego zainteresowania Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus planuje kolejne szkolenia na które również będzie starała się pozyskać środki od instytucji i sponsorów.
Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus dziękuje DGS Poland, DGS Business Services oraz Urzędowi Morskiemu w Szczecinie za udostępnienie swoich pomieszczeń na potrzeby szkoleń. Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.
Dzięki środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego każdy uczestnik szkoleń otrzyma dobrze wyposażoną rowerową apteczkę pierwszej pomocy. Szkolenia przeprowadzą ratownicy medyczni i każdy przeszkolony otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Poza szkoleniami z pierwszej pomocy, Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus przygotowuje szkolenia serwisowe, które będą miały na celu praktyczną naukę usuwania podstawowych usterek w rowerze oraz właściwe serwisowanie roweru.
 

Autor:  Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus 

27.09.2018


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin