przejdź do głównej treści strony

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu
Współpraca z wolontariuszami od A do Z
14 września 2017 r.

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 11 września do godz. 12:00. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 11 września do godz. 16:00.

Informacje na temat szkolenia:

szkolenie jest nieodpłatne

skierowane do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc również spoza Szczecina)

uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Termin: 14 września 2017 r., godz. 9:00-16:00

Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  

24.08.2017

© Urząd Miasta Szczecin