przejdź do głównej treści strony

Kolejne szczecińskie działania „Nieletni”

W piątek 25 listopada 2016r. na terenie miasta szczecińscy policjanci przeprowadzili kolejne w tym miesiącu działania „Nieletni”. Akcja ukierunkowana jest na ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców przestępstw popełnianych na szkodę małoletnich ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży alkoholu małoletnim oraz nietrzeźwym.

W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie z Wydziału Prewencji, Ruchu Drogowego oraz podległych KMP Komisariatów Policji. Funkcjonariusze zajmujący się problematyką osób nieletnich oraz dzielnicowi w których zakresie obowiązków znajdują się zadania związane z przeciwdziałaniem przestępczości oraz demoralizacji nieletnich. Do udziału w tych działaniach tradycyjnie Szczecińska Policja zaprosiła funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei, Straży Miejskiej w Szczecinie oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. Nowością był gościnny udział w działaniach kapłana ze szczecińskiej parafii Św. Andrzeja Boboli , duszpasterza młodzieży ojca Pawła z Towarzystwa Jezusowego. Ksiądz Paweł wraz z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w trakcie działań wychodzili do młodych mieszkańców Szczecina rozmawiając z nimi na temat ich problemów i przestrzegania prawa. Młodzi mieszkańcy Szczecina byli zaskoczeni tak nietypowym składem patrolu ale przyjęli z otwartością taką formę prowadzenia profilaktyki..

W trakcie działań funkcjonariusze Policji ujawnili wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu jak i w ruchu drogowym, które zostały zakończone na drodze postępowania mandatowego. W dużej mierze dotyczyło to osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem.

Dążąc do podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób małoletnich oraz przeciwdziałając przestępczości i demoralizacji nieletnich szczecińska Policja planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia kolejnych tego typu działań.

asp. Michał Sroka / IK

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

28.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin