przejdź do głównej treści strony

Akcja "ZNICZ" 2017 - porady nie tylko drogowe

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku, wielu z nas zdecyduje się na pokonanie setek kilometrów, aby w ten szczególny czas odwiedzić groby bliskich. Dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno przy cmentarzach, jak i na drogach całego kraju. Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu działań Policji zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w okresie Wszystkich Świętych, nie tylko w okolicach nekropolii.

Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych, dzień Wszystkich Świętych oraz dni go poprzedzające, jak i po nim następujące charakteryzują się zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów oraz pieszych. W konsekwencji można spodziewać się wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa, a także utrudnień w ruchu drogowym. Dodatkowe zagrożenie stanowią zmienne warunki pogodowe oraz przypadki nieprzestrzegania przez uczestników ruchu drogowego obowiązujących przepisów prawa.

Tegoroczne działania "ZNICZ" rozpoczną się w piątek, 27 października i trwać będą nieprzerwanie do czwartku 2 listopada. W ich trakcie na drogach województwa pojawi się zdecydowanie więcej patroli zachodniopomorskiej drogówki.

W celu ujawniania i dokumentowania popełnionych przez kierowców wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, użyte zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorem. Policjanci posłużą się także laserowymi miernikami prędkości.

Mundurowi będą kontrolować prędkość pojazdów, sprawdzać stan trzeźwości kierujących, a także sposób przewożenia pasażerów. Policjanci będą reagować w każdym przypadku naruszenia podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy zostaną naruszone przepisy ruchu drogowego dotyczące relacji pieszy - kierujący.

Stróże prawa skupią się także na zapewnieniu płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie nekropolii. W razie potrzeby w każdym przypadku tworzenia się zatorów drogowych będą podejmować ręczne kierowanie ruchem.

Funkcjonariusze prewencji oraz służb kryminalnych zarówno umundurowani jak też po cywilnemu pełniąc służbę w okolicach cmentarzy i na terenie nekropolii, gdzie tłok to okazja dla złodziei, swoją uwagę skupią na przeciwdziałaniu kradzieżom i włamaniom do pojazdów, niedopuszczeniu do profanacji grobów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa osób odwiedzających miejsca pochówku. To właśnie oni będą zwracać uwagę na osoby, które poprzez kradzież chcąc wzbogacić się w łatwy sposób.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas działań "ZNICZ", dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno w rejonie cmentarzy, jak i na drogach dojazdowych do miast. Dlatego, w miarę możliwości zalecamy korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, pamiętajmy, że na drogach dojazdowych do cmentarzy, a także na niektórych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Zwracajmy więc uwagę na znaki drogowe i nie jedźmy na pamięć. Pamiętajmy również o tym, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych!

Aby podróż wszystkim upłynęła bezpiecznie, przypominamy kilka podstawowych zasad, o których zawsze warto pamiętać:

 • Przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny pojazdu (ogumienie, hamulce, poziom płynów eksploatacyjnych),
 • Pamiętamy o dokumentach (prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i polisa OC)
 • Za kierownicę wsiadajmy wypoczęci i trzeźwi - pamiętajmy, że nasz błąd może zaważyć nie tylko na naszym bezpieczeństwie, ale także na zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu drogowego,
 • Prędkość z jaką poruszamy się pojazdem dostosowujemy do natężenia ruchu, sytuacji na drodze i panujących warunków atmosferycznych - pamiętajmy: wolniej znaczy bezpieczniej. Poruszajmy się zatem z taką prędkością, która pozwoli na kontrolowanie sytuacji na drodze i odpowiednio szybką reakcję.
 • W czasie podróży zapinamy pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozimy wyłącznie w dostosowanych do ich wagi i wzrostu fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci.
 • Jeżeli wyruszamy w długą trasę, pamiętamy o uwzględnieniu przerw w podróży,
 • Sprawdźmy czy na drodze, którą wybraliśmy nie napotkamy na utrudnienia w ruchu. Informacje na ten temat znajdziemy na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl.
 • Dbamy o to, by przewożony bagaż był prawidłowo zamocowany, nie ograniczał widoczności i nie przemieszczał się w pojeździe w czasie jazdy,
 • Parkujemy pojazd zgodnie z przepisami, w miejscach do tego wyznaczonych.

Zadbajmy o to, aby nasze auto nie blokowało wjazdu lub wyjazdu z drogi, bramy itp. oraz dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Pamiętajmy, że samochody pozostawione w miejscach, w których jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.

W trakcie postoju nie pozostawiajmy w samochodzie wartościowych przedmiotów (laptopów, tabletów, telefonów komórkowych itp.), które mogą paść łupem złodzieja.

Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może zakończyć się tragicznie. Przypominamy także o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych przez pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w dniu:

 • 31 października od godziny 18:00 do godziny 22:00,
 • 1 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Oprócz zagrożeń spowodowanych wzmożonym ruchem, okres ten niesie ze sobą wiele innych niebezpieczeństw, na które warto zwrócić uwagę.

Uważajmy - żeby nie stać się ofiarą złodzieja:

 • nie zostawiaj samochodu w miejscach nieoświetlonych, rzadko uczęszczanych;
 • parkuj samochód na parkingach strzeżonych, dozorowanych;
 • przed opuszczeniem samochodu sprawdź, czy nie pozostawiłeś w nim w widocznym miejscu torebki, bagażu, portfela, telefonu komórkowego czy dokumentów;
 • sprawdź zabezpieczenie pojazdu - czy został zamknięty, czy szyby zostały domknięte. Jeżeli posiadasz alarm - włącz go.

Kradzież kieszonkowa:

 • nie noś przy sobie większej ilości gotówki;
 • jeżeli musisz mieć przy sobie więcej pieniędzy, to nie trzymaj ich w jednej kieszeni lub portfelu. Porozkładaj je w kilku miejscach np. w wewnętrznych zamykanych kieszeniach;
 • nie noś przy kartach bankomatowych numerów PIN;
 • zwracaj uwagę na tzw. sztuczny tłok, unikaj go przy wsiadaniu do środków komunikacji miejskiej.
 • Jeżeli masz torebkę przy sobie, to trzymaj ją blisko ciała i w zasięgu wzroku;
 • nie zabieraj ze sobą rzeczy niepotrzebnych.


Na cmentarzu:

 • nie zostawiaj torebki, saszetki na ławce, przy nagrobku, nawet na krótką chwilę;
 • jeśli nie ma takiej konieczności, nie pokazuj, że masz telefon komórkowy;
 • trzymaj dziecko za rękę i nie pozwól, by zanadto się oddaliło, gdyż w tłumie może się bardzo łatwo zgubić;
 • włóż dziecku do kieszeni kartkę z numerem telefonu do siebie, z danymi umożliwiającymi szybkie odszukanie rodziców.

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby pod żadnym pozorem nie wsiadali za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu, a do pasażerów, by nie pozwolili, by wiózł ich nietrzeźwy kierujący!

Na drodze nie jesteśmy sami. Nasze nieodpowiedzialne zachowanie, pośpiech czy rozkojarzenie w połączeniu z coraz gorszą aurą może stać się przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń, które w konsekwencji zaważą na czyimś zdrowiu lub życiu.          

Autor:  Policja Zachodniopomorska 

30.10.2017

© Urząd Miasta Szczecin