przejdź do głównej treści strony

Vademecum Seniora w Szczecinie

Systematycznie policjanci uczestniczą w spotykaniach z seniorami, ostrzegają i informują o zagrożeniach. Przestępcy wykorzystują nieuwagę i łatwowierność osób starszych: oszukują i kradną pieniądze z mieszkań i z kont bankowych.

Ostatnie spotkania z seniorami w Szczecinie miały miejsce w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera, Uniwersytecie Trzeciego Wieku - Wydziale Matematycznym oraz Polskim Czerwonym Krzyżu.
Tradycyjnie poinformowano osoby starsze o zagrożeniach; kradzieżach, oszustwach i przemocy, których stać się mogą ofiarami.
Były to wykłady i praktyczne indywidualne porady, które mogą rozwiązać problemy, z którymi seniorzy spotykają się na co dzień.
Dużą atrakcją są materiały edukacyjne - ulotki, plakaty, teczki, kalendarze, które są pamiątką ale też dodatkowym wzmocnieniem informacji na temat niebezpieczeństw.

Przypominamy:
Aby nie stać się ofiarą przestępców i uniknąć sytuacji niebezpiecznych należy:

  • pod żadnym pozorem nie wpuszczać do mieszkania osób obcych, nawet jeśli podają się za procowników gazowni, wodociągów czy innej instytucji, ktora "musi" coś sprawdzić lub oferującej pomoc,
  • nie przekazywać pieniędzy osobom obcym, nawet jeśli wcześniej zadzwonił ktoś z rodziny i prosił o wsparcie finansowe,
  • wybierając się na zakupy nie zabierać z sobą dużych sum pieniędzy, nie korzystać z pomocy obcych w sklepie oraz tych, którzy chcą wnieść ciężkie torby z zakupami do mieszkania,
  • odwiedzając groby bliskich należy pamiętać o tym aby torebkę z dokumentami, portfelem i kluczami do mieszkania mieć zawsze przy sobie.

nadkom. Katarzyna Legan

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

09.01.2017

© Urząd Miasta Szczecin