przejdź do głównej treści strony

Nowe mieszkanie chronione dla seniorów

Od marca w Szczecinie funkcjonować będzie kolejne mieszkanie chronione dla osób starszych. Całodobową opieką objętych zostanie 14 seniorów. Będzie to szóste tego typu mieszkanie w naszym mieście.

Mieszkanie powstało z połączenia trzech lokali – łącznie jego powierzchnia wynosi niemal 250 m2. Seniorzy mają do dyspozycji 6 pokoi (1, 2 i 3 osobowych), trzy łazienki, wspólny salon, kuchnię i jadalnię. Mieszkanie jest w całości pozbawione barier architektonicznych oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lokalu zamieszka 14 seniorów. W mieszkaniu przez całą dobę będą opiekunki, które będą pomagały seniorom we wszystkich czynnościach oraz będą prowadziły zajęcia aktywizacyjne.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom seniorów – powiedział podczas otwarcia Piotr Krzystek, Prezydent Miasta. – Mieszkania chronione to bardzo przyjazna forma opieki nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować we własnych środowiskach. Jest to bardzo dobre uzupełnienie systemu wsparcia seniorów w naszym mieście.

Koszt kapitalnego remontu mieszkania wyniósł ok. 400 tys. zł, wyposażenie - ok. 100 tys zł. Prace remontowe zostały sfinansowane ze środków Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz z dotacji unijnej w ramach projektu "Kreator bezpieczeństwa" realizowanego przez MOPR, którego celem jest rozszerzenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców Szczecina - w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach środków z programu zakupiono też całe wyposażenie mieszkania.

Ponadto środki z dotacji zostaną przeznaczone na utrzymanie mieszkania oraz pokrycie kosztów usług opieki i wsparcia dla seniorów. Dzięki temu do końca czerwca 2023 roku seniorzy nie będą ponosić opłat z tego tytułu. Jedyny koszt jaki będą pokrywać to opłata za środki czystości oraz wyżywienie.

Będzie to już szóste mieszkanie chronione dla seniorów w naszym mieście. W pięciu do tej pory funkcjonujących mamy miejsca dla 28 seniorów. Obecnie ta liczba wzrośnie do 42 miejsc. Wspólnie z STBS, TBS Prawobrzeże oraz ZBiLK stale poszukujemy lokali, które można przystosować na potrzeby nowych mieszkań chronionych.

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

01.03.2018

© Urząd Miasta Szczecin