przejdź do głównej treści strony

Konkurs Barwy Wolontariatu 2017 w województwie zachodniopomorskim

Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES zachęca do zgłaszania wolontariuszy do konkursu Barwy Wolontariatu. Zgłaszać można pojedynczych wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania wolontariackie.

Naszym celem jest wyróżnienie oraz nagrodzenie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy, którzy swoimi działaniami przyczynili się również do popularyzacji wolontariatu naszym województwie.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20 listopada 2017 r.

Kandydatów do konkursu można zgłaszać listownie, osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie, ul Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin (z dopiskiem Barwy Wolontariatu 2017) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@polites.org.pl wpisując w tytule wiadomości – Barwy Wolontariatu 2017.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie.

Do 24 listopada 2017 r. Kapituła Regionalna wybierze lokalnych laureatów I, II i III miejsca.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Obywatelskiej organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin 5 grudnia 2017 r. w Teatrze Lalek Pleciuga.

 

Konkurs jest organizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Miasta Szczecin  

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  

23.10.2017


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin