przejdź do głównej treści strony

Bezpieczne i wygodne ulice dla wszystkich

Zadbają o to, aby w Szczecinie nie było korków, a po naszych ulicach sprawnie i bezpiecznie mogły poruszać się zarówno samochody, autobusy i tramwaje, jak i piesi oraz rowerzyści. Swoją działalność rozpoczął Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu.

Zespół będzie doradzał prezydentowi w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zrównoważonego transportu, z uwzględnieniem komunikacji publicznej i aktywnych form mobilności.

W jego skład wchodzą:

  • Krzysztof Mechliński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie (przewodniczący)
  • mł. insp. Piotr Makuch – Komendant Miejskiej Policji w Szczecinie
  • mł. insp. Andrzej Biernat – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie
  • podkom. Paweł Rut – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie
  • Radosław Tumielewicz – Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
  • Arkadiusz Kuzio – Dyrektor Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Marek Rupental – Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Techniczna w Szczecinie
  • Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie
  • Marcin Charęza – Kierownik Referatu ds. organizacji ruchu Urzędu Miasta Szczecin (sekretarz)

- Waszym zadaniem jest skoordynowanie działań z wielu obszarów tak, aby system drogowo – komunikacyjny był przyjazny i bezpieczny dla użytkowników. Przed nami kolejne wielkie inwestycje infrastrukturalne. Trzeba zadbać o to, aby ich realizacja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców - mówił podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Prezydent Miasta Piotr Krzystek - Zależy mi na wypracowaniu rozwiązań optymalnych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i rowerzystów i pieszych. Musimy działać z korzyścią dla nich, ale jednocześnie podejmować racjonalne decyzje.

Zespół zajmie się przede wszystkim opiniowaniem i inicjowaniem przedsięwzięć i działań w zakresie zrównoważonego, efektywnego i bezpiecznego systemu drogowo – transportowego. Efektem jego pracy ma być między innymi lepsza jakość i większa dostępność transportu publicznego, brak korków, równe ulice i chodniki, eliminacja barier dla osób niepełnosprawnych, spójny system tras rowerowych, rozwiązanie problemów parkingowych, zintegrowanie systemów transportu zbiorowego, samochodowego i rowerowego oraz ruchu pieszego.    

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

13.04.2018

© Urząd Miasta Szczecin