przejdź do głównej treści strony

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS pt. Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)

Dnia 12 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbędzie się konferencja poświęcona nowej kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS pt. Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac). Celem kampanii jest promowanie międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu, zwłaszcza na tematy trudne, takie jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Do rozmów będą zachęcać m.in. spoty emitowane w komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych oraz na portalach informacyjnych. Kampania potrwa do końca roku 2018. Towarzyszy jej poradnik o sposobach prowadzenia rozmowy z rodzicami, dziadkami, z młodszą osobą, a także, jak sobie poradzić z trudnymi pytaniami.

Grudniowa konferencja w Szczecinie adresowana jest do organizacji zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS oraz uzależnień w różnych grupach wiekowych: władz szkolnych, samorządowych, Policji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą także sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS z uwzględnieniem działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie; zagrożenia zakażeniem HIV w Polsce; sposobów prowadzenia rozmów z młodzieżą i zajęć edukacyjno - warsztatowych.

Do udziału w konferencji zaprasza Wojewoda Zachodniopomorski wraz z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie.

Zobacz więcej:

Autor:  Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

28.11.2017

© Urząd Miasta Szczecin