przejdź do głównej treści strony

Weź paragon – Zadbaj o swoje prawa

Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla całego społeczeństwa.

Zadbaj o swoje prawa - paragon:

  • daje możliwość reklamacji
  • ułatwia zwrot towaru
  • wspiera uczciwą konkurencję
  • pomaga w porównaniu cen

W akcji „Weź paragon" uświadamiamy, że sprzedawca uczciwie rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych odprowadza do budżetu zapłacony przez nas w cenie podatek, a także przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

Działania prowadzone są na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, zarówno wobec podmiotów działających przez cały rok, jak i tych, które świadczą swoje usługi tylko sezonowo. W wakacje bowiem do wielu turystycznych miejscowości Pomorza Zachodniego, zwłaszcza tych położonych w pasie nadmorskim, przybywają
w poszukiwaniu zarobku liczni przedsiębiorcy z innych części kraju, a co za tym idzie liczba działających punktów sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów i usług znacznie wzrasta.

Pracownicy urzędów skarbowych pojawiają się najczęściej u osób prowadzących sklepy i różnego rodzaju punkty usługowe, na targowiskach i bazarach, podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Sprawdzamy również wystawianie paragonów w busach i autokarach kursujących między najbardziej popularnymi miejscowościami całego regionu.

Jednak akcja „Weź paragon" to nie tylko wzmożone kontrole. To przede wszystkim działania informacyjne i edukacyjne, podczas których mówimy o roli paragonów w obrocie gospodarczym, wskazując na korzyści płynące z ich posiadania. Podkreślamy, że paragon pomaga porównać ceny, informuje ile i za co tak naprawdę płacimy, a w przypadku zastrzeżeń - umożliwia skuteczną reklamację oraz zwrot wadliwego towaru. Przypominamy o tym, co jest ważne również dla nas jako społeczeństwa - paragon zapewnia, że wydający go sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Paragony powinny być bezwzględnie wydawane przez podmioty prowadzace sprzedaż paierosów i alkoholu.

Stwierdzone u sprzedawców nieprawidłowości karane są grzywną w postaci mandatu, którego wysokość waha się w granicach od 168 zł do 3.360 zł. Takiej samej karze podlegają również osoby sprawujące nadzór nad zatrudnionym personelem. Odpowiadają oni bowiem za dopilnowanie, aby działalność punktu sprzedaży była prowadzona zgodnie z prawem.

Autor:  Izba Skarbowa w Szczecinie 

24.09.2014