przejdź do głównej treści strony

Dom dla seniora - nabór wniosków

Nowe mieszkania wspomagane dla seniorów – rusza nabór

Od 18 lutego seniorzy mogą składać wnioski o wynajem mieszkania wspomaganego w ramach programu „Dom dla seniora”. Do wynajęcia jest w sumie 15 lokali. Wnioski można składać do 4 marca.

Do wynajęcia przeznaczonych jest 12 mieszkań jednopokojowych oraz 3 dwupokojowe. Nowe mieszkania wspomagane zostały wybudowane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Mieszkania znajdują się w centrum miasta, w nowym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 45. Jednoczenie usytuowanie samego budynku wewnątrz kwartału zapewnia zaciszną atmosferę. Lokale są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, a budynek wyposażony jest w windę. Również otoczenie charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich. Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniach systemom opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, tak istotnego w podeszłym wieku.

W ramach programu „Dom dla seniora” w tym samym kwartale od 2015 roku funkcjonują już 23 mieszkania wspomagane oraz Dzienny Dom Senior +.

Mieszkania przeznaczone są dla osób:

a) które są mieszkańcami Szczecina, co najmniej od trzech lat;

b) które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat*;

c) samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny;

d) nie posiadających zaległości w związanych z utrzymaniem obecnego mieszkania

e) w dniu podpisania umowy najmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i gmin ościennych;

f) których dochód wynosi od 1400 do 3300 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego), od 1760 do 4950 zł (gosp. dwuosobowe), od 2640 do 6050 zł (gosp. trzyosobowe);

g) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego;

h) nie wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

 

O mieszkanie wspomagane jednopokojowe może ubiegać się rodzina nie większa niż dwuosobowa, a o mieszkanie wspomagane dwupokojowe rodzina składająca się z 2-3 osób.

Najemcy mieszkań będą mieli możliwość, korzystania z porad i wsparcia pracowników MOPR, korzystania z oferty Społecznego Ośrodka Wsparcia Dziennego, korzystania w razie potrzeby ze wsparcia w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych propozycji lub udogodnień, w tym całodobowego monitoringu.

Najemcy mieszkań będą zobowiązani do ponoszenia opłat za czynsz, wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci, media, oraz system opieki domowej

Szacowany miesięczny koszt wynajmu mieszkania wynosi:

1. jednopokojowego o powierzchni ok. 40 m2:

· dla 1 osoby: 647,- zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),

· dla 2 osób : 737,60 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),

2. dwupokojowego o powierzchni ok. 50 m2:

· dla 2 osób: 869,20 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej),

· dla 3 osób: 959,80 zł (czynsz, woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie, system opieki domowej).

 

Wnioski będą ocenianie i punktowane – o przyznaniu mieszkania nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wnioski o najem mieszkania należy składać do dnia 4 marca 2019 roku

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin z dopiskiem:

„Nabór wniosków na najem mieszkań wspomaganych w ramach II edycji Programu „Dom dla Seniora”.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach 9-15 w pokoju 107.

W dniu 27 lutego 2019 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 mieszkania oferowane w ramach Programu zostaną udostępnione osobom zainteresowanym ich wynajmem. Będzie można zapoznać się z układem funkcjonalnym poszczególnych mieszkań oraz ich standardem technicznym.

Na stronie www.mopr.szczecin.pl można znaleźć wzór wniosku, regulamin oraz informacje o mieszkaniach do wynajęcia.

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

20.02.2019

© Urząd Miasta Szczecin