przejdź do głównej treści strony

Odpowiedzialność karna a uzależnienia - spotkania dla rodziców

Wczoraj w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie odbyło się spotkanie funkcjonariusza KMP w Szczecinie z rodzicami. Spotkanie poświęcone było tematyce związanej z odpowiedzialnością prawną oraz uzależnieniami wśród młodzieży.

Tematyka poruszona w trakcie tej prelekcji obejmowała uzależnienia związane z używaniem substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki, dopalacze lub alkohol. W trakcie prelekcji rodzicom uświadamiano konsekwencję wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Wskazywano na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających. Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających. W trakcie spotkań uzyskali informacje dotyczące zakresu odpowiedzialności związany z popełnianiem czynów zabronionych oraz demoralizacji. Zauważalne jest to, iż dla wielu ludzi środki psychoaktywne stanowią temat, który chcą zgłębić nie tylko z uwagi na swą ciekawość ale również dla zwiększenia swojego poczucia bezpieczeństwa.

Spotkanie o podobnej tematyce odbyło się również w dniu 16 stycznia br. w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego w Szczecinie. Tam również rodzice uczniów szkoły mieli okazje zapoznać się z tą problematyką.

Opr. asp. Michał Sroka

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

23.01.2017

© Urząd Miasta Szczecin