przejdź do głównej treści strony

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od 22 lutego do 27 lutego br. odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstw, którego idea zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, a miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
W czasie Tygodnia, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie oraz w dziewięciu oddziałach Ośrodka obejmujących całe województwo zachodniopomorskie będą pełnili dyżury specjaliści - przedstawiciele różnych służb. Dzięki takiemu zaangażowaniu w Tydzień, pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem będzie miała charakter interdyscyplinarny. Pomocy będą udzielali m.in. adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czy Straży Granicznej, a także kuratorzy, komornicy, psycholodzy, interwenci kryzysowi.
Taka formuła Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pozwala pokrzywdzonym uzyskać pomoc, w szerokim rozumieniu, w jednym miejscu, co niejednokrotnie wpływa na zmniejszenie napięcia psychicznego, jakiego osoba ta doświadcza w związku z popełnionym przestępstwem. Specjaliści w Tygodniu Pomocy „wychodzą” do pokrzywdzonego, to dla niego pełnią dyżury w Ośrodkach. Pozwala to na obniżenie stresu, czy zmniejszenie dystansu między pokrzywdzonym a przedstawicielem określonej służby.
Dzięki współpracy Ośrodków zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” ze specjalistami, pokrzywdzeni przestępstwem mogą w jednym miejscu uzyskać kompleksową pomoc .
Więcej informacji o dyżurach w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem można uzyskać pod numer Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” tel. 91 433 03 39 oraz na stronie internetowej: www.sos.home.pl.

HARMONOGRAM DYŻURÓW W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Więcej informacji równiez na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 

Autor:  Ministerstwo Sprawiedliwości 

17.02.2016

© Urząd Miasta Szczecin