przejdź do głównej treści strony

Negocjowanie warunków umowy - Rozmowa

Pani Longina Kaczmarek - Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie mówi o tym jak rozsądnie podejść do podpisywania umowy, na co zwrócić uwagę oraz kiedy możemy negocjować warunki umowy. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Konsument zawierający umowę z przedsiębiorcą dostaje najczęściej do podpisania gotowy wzór umowy, którą najczęściej bez czytania podpisuje, będąc przekonanym, że tej umowy nie można negocjować. Jest to nieprawdą, ponieważ każdą umowę można negocjować. Jeżeli podpisujemy umowę bez czytania, to znaczy, że godzimy się na zapisy umowy, które są korzystne dla przedsiębiorcy lecz nie zawsze zabezpieczają nasz interes. Mogą tam również znaleźć się postanowienia niedozwolone, które np. są już wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego najlepiej poprosić o wzór umowy i spokojnie dokładnie przeczytać ją w domu. Można również ze wzorem umowy (z bankiem, telekomunikacją, z dostawcą energii elektrycznej, gazu, pośrednikiem nieruchomości …) przyjść do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i poprosić o sprawdzenie tej umowy. Jeśli umowa zawiera dużo niekorzystnych dla konsumenta postanowień, to lepiej zrezygnować z jej podpisywania.

Autor:  Wydział Informatyki 

21.09.2015