przejdź do głównej treści strony

Podsumowanie działania ogrzewalni miejskiej - Rozmowa

Zapraszamy na rozmowę z Adrianą Brzeźniak-Misiuro - Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Sławomirem Dworakiem- Kierownikiem SCPU.

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych działająca w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień funkcjonowała przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie w okresie od 8 stycznia do 30 kwietnia 2018 r. - przez całą dobę (z wyjątkiem ok. 2 h dziennie przeznaczonych na sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń). W tym okresie zosało zanotowanych 2414 pobytów osób bezdomnych. Zainteresowanie wśród bezdomnych było bardzo duże, codziennie rozdysponowany był komplet miejsc, czyli 17.

W czasie pobytu osoby mogły spożyć ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się czy dokonać dezynfekcji lub dezynsekcji. Korzystanie z Ogrzewalni było dobrowolne i nie wymagało żadnych skierowań. Osoby przychodzące do Ogrzewalni (bądź przywiezione np. przez Policję lub Straż Miejską) podlegały rejestracji poprzez wskazanie podstawowych danych osobowych oraz poświadczały własnoręcznym podpisem zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.

Osoby przebywające w Ogrzewalni miały zapewnioną opiekę i pomoc terapeutyczną. Ponadto bezdomni byli motywowani do podejmowania czynności pozwalających na pozyskanie pracy, znalezienie miejsca stałego pobytu, a co za tym idzie wyjścia z bezdomności. W wielu wypadkach przyniosło to oczekiwane rezultaty. Jedna z osób bezdomnych została nawet pracownikiem SCPU.

Odzież, ręczniki oraz artykuły higieniczne dla osób bezdomnych otrzymywaliśmy od organizacji społecznych (w ramach współpracy i podpisanych porozumień) z oraz ze zbiórek publicznych. Po zakończeniu pierwszego sezonu funkcjonowania Ogrzewalni można stwierdzić, że była potrzeba stworzenia takiego miejsca dla osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie chciały lub nie mogły przebywać w schroniskach dla bezdomnych.

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

17.05.2018

© Urząd Miasta Szczecin