przejdź do głównej treści strony

Finał XIV Konkursu Bezpieczna Szkoła - Reportaż

Konkurs organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i ma na celu edukację dzieci i młodizeży. 

Organizatorzy programu "Bezpieczna Szkoła" proponowali w trakcie roku szkolnego tematy spotkań z uczniami:

 •     profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,
 •     zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu,
 •     procedura "Niebieskie Karty", przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 •     profilaktyka dotycząca przeciwdziałania handlowi ludźmi,
 •     sytuacje kryzysowe na terenie szkoły i odpowiedzialność prawna osoby nieletniej,
 •     zagrożenia wynikające z wcześnie podjętej inicjacji seksualnej i prostytucji wśród osób nieletnich,
 •     przeciwdziałanie subkulturom i sektom młodzieżowym oraz niebezpiecznym grupom i organizacjom młodzieżowym,
 •     nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,
 •     prawne aspekty przemocy i agresji w szkole,
 •     bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 •     bezpieczeństwo w środowisku lokalnym,
 •     w trosce o bezpieczeństwo zwierząt i środowisko naturalne,
 •     krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jako nowoczesna forma skatalogo-wana zagrożeń na wskazanych obszarach,
 •     rola dzielnicowego i jego zadania służbowe w obszarze przeciwdziałania demoralizacji nieletnich.
   

Ogłoszenie wyników odbyło się 21 czerwca 2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej. Nagroda była przyznana na podstawie sprawozdania, wysłanego prez placówkę oświatową, posumowującego działania profilaktycze w szkole.

Certyfikat "Bezpiecznej szkoły" otrzymał:

 • Zespół Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22

Wyróżnienia przyznano:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 przy ul. Wielkopolskiej 14,
 • Szkoła Podstawowa Nr 69 przy ul. Zamoyskiego 2,
 • Przedszkole publiczne Nr 75 przy ul. Romera 11.

Jak wyglądał konkurs? Jaką wiedzę dzieci z niego wyniosły? Jakie są wrażenia po konkursie? Zapraszamy na relację audio.

Autor:  Redakcja Portalu Bezpieczni Razem 

22.06.2018

© Urząd Miasta Szczecin