przejdź do głównej treści strony

Raport WHO w Sprawie Światowej Epidemii Tytoniowej 2017

19 września 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowego raportu pt. "WHO report on the global tobacco epidemic 2017", w której udział wzięli przedstawiciele Pionu OZiPZ Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. zachodniopomorskiego. Konferencja zorganizowana została we współpracy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Agencji Prasowej .

Celem Konferencji było przedstawienie osiągniętych celów założonych w 2008 roku w pakiecie MPOWER stworzonym przez WHO, który założył sześć działań:

M- Monitorowanie konsumpcji tytoniu i działań prewencyjnych,

P- Zapewnienie ochrony przed dymem tytoniowym;

O- Oferowanie pomocy w zerwaniu z nałogiem,

W- Ostrzeganie o niebezpieczeństwach wynikających z używania wyrobów tytoniowych;

E- Prowadzanie zakazów reklamowania i promowania wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez przemysł tytoniowy;

R- Podnoszenie podatków od wyrobów tytoniowych, które należy podjąć ograniczać w celu ograniczenia palenia wyrobów tytoniowych.

Po 10 latach od wdrożenia wyżej wymienionych działań efektem jest objęcie nimi 4,7 miliarda populacji na świecie. Dla porównania w 2007 roku działaniami wskazywanymi w prezentowanym raporcie WHO objętych było zaledwie 1 miliard.

Przedstawiciele WHO stwierdzili, że najskuteczniejszą metodą walki z paleniem tytoniu oraz wyrobami tytoniowymi jest edukacja, dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu oraz podnoszenie cen wyrobów tytoniowych, poprzez systematyczne zwiększanie ich opodatkowania. Pomimo podjętych wielu działań, palenie tytoniu nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn śmierci ponad 7 milionów osób.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia kontynuuje politykę, której celem jest ograniczenie palenia wyrobów tytoniowych. Przykładem może być wdrożenie w 2016 roku "nowej dyrektywy tytoniowej", na mocy której wprowadzono obowiązek umieszczania na opakowaniach ostrzeżeń zdrowotnych, zajmujących 65% opakowania, zakaz wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny aromat, oraz uregulowała rynek papierosów elektronicznych.

Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

29.09.2017


Lista załączników:

© Urząd Miasta Szczecin