przejdź do głównej treści strony

Cyberdżungla Kablowa

W dniu 15 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 12 w Szczecinie mieszczącym się przy ul. Kablowej w Szczecinie odbyło się spotkania funkcjonariusza KMP w Szczecinie z rodzicami uczniów szkoły dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu.

W ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla” Szczecinie funkcjonariusz Komendy Miejskiej w Szczecinie przeprowadził spotkanie na temat zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie spotkania rodzice dzieci uczęszczający do Zespołu Szkół Nr 12 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom by nie stać się ofiara cyberprzestępcy.

W trakcie prelekcji poruszono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych. Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, iż poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.


Opr. asp. Michał Sroka

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

16.05.2017

© Urząd Miasta Szczecin