przejdź do głównej treści strony

Reaguj na przemoc - masz prawo

W ramach programu profilaktycznego "Reaguj na przemoc masz prawo" odbyło się kolejne spotkanie z gronem pedagogicznym w Gimnazjum nr10 przy ul. Siemirdzkiego w Szczecinie.
W Szczecinie w spotkaniach uczestniczyło już ponad 1000 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówek opiekuńczych. Inicjatywa ta skierowana jest do opiekunów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i pracowników ochrony zdrowia. Na spotkaniu przekazywana jest wiedza na temat zjawiska przemocy w rodzinie, rozpoznawania sygnałów dziecka krzywdzonego oraz umiejętności właściwej reakcji w celu skutecznej pomocy.

JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY W RODZINIE LUB ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE CIERPIĄ Z TEGO POWODU, ŻE:

  • są bite, kopane, szarpane za włosy, popychane, okaleczane, duszone, przypalane
  • są szantażowane, straszone, upokarzane, poniżane, obrzucane wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucane z domu, nadmiernie kontrolowane,
  • są zmuszane do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nie zachowaniom seksualnym,
  • są uzależnione finansowo od swojego partnera, który zakazuje im podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
  • dzieci, osoby starsze, chore, które są drastycznie zaniedbywane (pozbawione elementarnej opieki lekarskiej, głodzone lub wykorzystywane.

ZGŁOŚ SIĘ DO JEDNOSTKI POLICJI LUB MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REJONIE TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.


nadkom. Katarzyna Legan

Autor:  Komenda Miejska Policji w Szczecinie 

23.11.2016

© Urząd Miasta Szczecin