przejdź do głównej treści strony

Konferencja - podsumowanie działań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2016 roku

„Ochrona konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki”

70% osób, które sięgają po pomoc naszego biura to osoby w wieku 60+, które ciągle nie mają świadomości swoich praw, podpisując np. umowy bez wnikliwego przeczytania i zrozumienia ich treści – mówi Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. – Naiwność i łatwowierność w kontaktach ze sprzedawcami wciąż czynią starszych konsumentów łatwym celem dla nieuczciwych przedsiębiorców.

Miejski Rzecznik Konsumentów w 2016 r. udzielił pomocy prawnej ok. 12 tys. osobom w postaci zarówno porad ustnych (telefonicznych i osobistych) jak i pisemnych (poczta, email). Najczęstszą formą pomocy jest porada ustna, w dalszej kolejności w razie naruszenia interesu konsumenta Rzecznik podejmuje się interwencji (wystąpienia) do przedsiębiorców. Czyni to pisemnie, telefonicznie, mailowo, a także organizując mediacje, kierując sprawy do sądu polubownego i powszechnego. Takich wystąpień w 2016 r. było 3456. z czego prawie 80 % zakończyło się pozytywnie.

Najczęściej konsumenci zgłaszają się po pomoc w przypadku problemów z egzekwowaniem prawa do reklamacji i gwarancji. Nadal dominują problemy z umowami zawieranymi na odległość tj. przez telefon, zakupy internetowe. Problemem jest elementarny brak wiedzy w zakresie przysługujących konsumentowi uprawnień reklamacyjnych. Konsumenci nie zdają sobie sprawy, że mają do wyboru dwa uprawnienia. Z jednej strony może to być gwarancja, o ile została wydana karta gwarancyjna, a z drugiej strony rękojmia - zobowiązanie sprzedawcy w zakresie wystąpienia w towarze wad fizycznych lub prawnych. Rzecznik każdego dnia edukuje konsumentów wskazując, że w ciągu dwóch lat od sprzedaży towaru mogą go reklamować u sprzedawcy na podstawie dowodu zakupu (paragon, rachunek) lub skorzystać z gwarancji. Odpowiedzialność sprzedawcy i odpowiedzialność gwaranta to ciągle mylone przez konsumenta podstawy prawne.

Najwięcej problemów konsumenci mieli w sprawach dotyczących:

  • usług telekomunikacyjnych
  • umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i gazu,
  • umów finansowych
  • umów kupna sprzedaży sprzętu RTV AGD

a także:

  • umów sprzedaży obuwia, odzieży, sprzętu komputerowego,
  • umów sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz,
  • umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

W roku 2016 w dalszym ciągu obserwowaliśmy wzrost nieuczciwych praktyk rynkowych, którego ofiarami byli seniorzy. Dotyczyło to głównie sprzedaży na pokazach, zawierania umów poza lokalem, w domu konsumenta dotyczących zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu, umów zmiany operatora telefonicznego a także zawierania umów pożyczek w instytucjach parabankowych.

Po wyraźnym spadku z 2015r., rok 2016 przyniósł wzrost nieuczciwych działań marketingowych przedsiębiorców prowadzących działalność na pokazach – mówi Longina Kaczmarek. - Niestety wielokrotnie z jednej strony uczciwość a z drugiej naiwność i wiara w ludzi, była powodem, dla którego seniorzy tak łatwo ulegali presji marketingowej.

Z tego względu w ocenie rzecznika wskazane byłoby ograniczenie kwoty udzielanych kredytów/pożyczek na pokazach, które miałyby sfinansować zakup. Takie ograniczenie z pewnością zmniejszyłoby liczbę osób kupujących i oszukanych na pokazach. Rzecznik jest zdania, iż kwota 300 euro mogłaby skutecznie uchronić konsumentów przed zawarciem umowy, która wykracza poza ich możliwości finansowe.

Przeprowadzone liczne szkolenia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów zarówno wśród młodzieży, jak i wśród seniorów mają ograniczyć liczbę osób wpadających w tarapaty a także wpłynąć na wzrost świadomości prawnej.

Autor:  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie 

15.03.2017


Lista załączników: