przejdź do głównej treści strony

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia po raz XXVI!

Polski Czerwony Krzyż już po raz dwudziesty szósty organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia, realizowaną od wielu lat z myślą o tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. W roku szkolnym 2016/2017 w Olimpiadzie wzięło udział 34 000 uczniów z 1400 szkół.

Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się w warunkach wejścia w życie reformy oświatowej. Kategorie wiekowe uczestników zostały zmienione w regulaminie Olimpiady do czasu całkowitego wygaśnięcia gimnazjów. Obecnie mamy dwie kategorie wiekowe: pierwsza obejmuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, druga uczniów szkół średnich. Olimpiada tradycyjnie składa się z czterech etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału.

13 listopada br., w szkołach na terenie całego kraju rozpoczął się etap szkolny, który potrwa do 17 listopada. Wzorem poprzednich lat, uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się wiedzą na temat zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK. Zwycięzca Olimpiady otrzymuje indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Głównym partnerem Olimpiady po raz kolejny jest Coca-Cola HBC Polska. Partnerem merytorycznym jest Koło Naukowe Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

O ponowne objęcie patronatem tegorocznej edycji Olimpiady wystąpiliśmy do: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krajowego Centrum ds. AIDS i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wszystkim uczniom, którzy chcą wykazać się wiedzą na etapie szkolnym i awansować do kolejnych etapów Olimpiady, życzymy powodzenia oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników!

Więcej informacji na temat Olimpiady w serwisie: www.olimpiada.pck.org.pl

Autor:  PCK 

16.11.2017

© Urząd Miasta Szczecin