przejdź do głównej treści strony

Autobusy elektryczne trafią do Szczecina

To będzie pierwsze wdrożenie autobusów elektrycznych w Szczecinie. Na początku 2020 roku miejską flotę zasili aż 11 pojazdów z napędem elektrycznym

Szczecin konsekwentnie realizuje działania w zakresie rozwoju i promocji elektromobilności, wpisujące się w założenia dot. dbania o środowisko naturalne i zgodne ze strategią miasta Floating Garden 2050.

Jednym z kluczowych elementów tych działań będzie zakup autobusów elektrycznych, które kursować będą na trasach gdzie uciążliwość tradycyjnego napędu spalinowego (i jego skutki środowiskowe) są najbardziej odczuwalne dla otoczenia*. Dzięki wdrożeniu pojazdów elektrycznych uda się ograniczyć koszty eksploatacyjne (mniejsza liczba elementów w konstrukcji autobusu wrażliwych na uszkodzenia), zwłaszcza te w zakresie zaopatrzenia w paliwo. Cenny będzie również aspekt dotyczący podniesienia komfortu podróży, będzie zdecydowanie ciszej.

Projekt pn. „Zakup taboru autobusowego elektrycznego - w ilości sztuk 5” został wskazany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i będzie realizowany w ramach działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 15 mln zł brutto, a dofinansowanie z RPO WZ 5,7 mln zł (48,23%).

Równolegle w ramach programu GEPARD realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miasto pozyska środki na zakup kolejnych 6 autobusów elektrycznych. Szczecin jest jednym z pięciu miast w skali kraju, które otrzymało takie wsparcie. Wartość tego projektu wynosi 18 450 000,00 zł brutto, a dofinansowanie z NFOŚiGW 6 mln zł (40%).

Autobusy zakupione w ramach tych dwóch projektów trafią do miejskiej floty na początku 2020 roku.

Proces wdrożenia

Zakup pojazdów elektrycznych to jedno, ważne jest także zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury koniecznej do sprawnego funkcjonowania. W ramach planowanych działań zrealizowane zostaną dwa projekty, przy realizacji których Szczecin będzie się starać o jak najwyższe dofinansowanie:

  • Przebudowa zajezdni przy ul. Klonowica, pod kątem dostosowania jej do obsługi autobusów elektrycznych. Inwestycja obejmie modernizację i przebudowę placu postojowego z przygotowaniem stanowisk zasilających autobusy, modernizację zasilania obiektu w energię elektryczną, modernizację hali warsztatów i stacji paliw. Koncepcja projektowa, która została zlecona do opracowania w tym roku, będzie podstawą do podjęcia przez Radę Miasta Szczecina ostatecznej decyzji inwestycyjnej, tak aby operator autobusów elektrycznych, był w pełni gotowy na ich przyjęcie i bieżącą eksploatację.
  • Montaż stacji szybkiego ładowania autobusów na terenie Szczecina – zostanie zrealizowany w 2019 r.*

*Alokacja zakupionych autobusów elektrycznych na poszczególne linie oraz ostateczna lokalizacja stacji ładowania autobusów na terenie Miasta będzie wynikiem niezależnej, zewnętrznej analizy eksperckiej, która przyjmie formę analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych. Analiza zostanie opracowana w 2018 r.

Szczecina stawia na elektromobilność

Wdrożenie autobusów elektrycznych oraz pozyskanie analizy kosztów i korzyści* pozwoli określić jaki powinien być udział pojazdów elektrycznych we flocie autobusowej Szczecina oraz jaka powinna być skala inwestycji po wdrożeniu programu. Niezależnie od tego, pewne działania w zakresie wdrażania rozwiązań związanych z elektromobilnością miasto już poczyniło.

Miasto już teraz zabezpieczyło ewentualne dofinansowanie kolejnych zakupów autobusów elektrycznych po 2020 r.. Szczecin, jako jeden z 27 polskich samorządów bierze udział w programie badawczo-rozwojowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Bezemisyjny transport publiczny”, w ramach którego w partnerstwie innowacyjnym ma powstać tani polski autobus elektryczny (Szczecin w latach 2021-2023 będzie mógł go zakupić jako jedno z pierwszych miast w Polsce). Szczecin zgłosił wstępną gotowość zakupu 10 sztuk pojazdów o długości 12m (z opcją rozszerzenia o kolejnych 10 pojazdów).

Aktualnie trwa systematyczne wdrażanie samochodów elektrycznych we flocie miejskiej, a pierwsze ogólnodostępne miejskie stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych oczekują na możliwość odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (niezwłocznie po wejściu w życie aktualnie opracowywanego przez stronę rządową rozporządzenia wdrażającego zapisy Ustawy o elektromobilności). Miasto stwarza też warunki do rozwoju stacji ładowania tworzonych i eksploatowanych przez podmioty gospodarcze – rekomendując lokalizacje i odpłatnie udostępniając nieruchomości. Zakupione zostały także autobusy hybrydowe, które w tym roku powinny pojawić się na ulicach Szczecina.

Miasto jest również partnerem w międzynarodowym (Szwecja, Niemcy, Polska, Dania) projekcie „CAR – Creating Automotive Reneval”. Ideą projektu jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania samochodów elektrycznych w obszarze Południowego Bałtyku.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

22.05.2018

© Urząd Miasta Szczecin