przejdź do głównej treści strony

Wypoczynek dzieci i młodzieży - podsumowanie Sanepidu

W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim zorganizowano ponad 3 tysiące turnusów na których wypoczywało 153 373 uczestników.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży skontrolowano 610 turnusów, z czego w 23 stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli. Zarejestrowaliśmy także dwa turnusy, które nie zostały zgłoszone do kuratorium oświaty.

Za niewłaściwy stan bieżący wystawiane są mandaty. W tym sezonie pracownicy inspekcji sanitarnej wystawili 56 mandatów na kwotę 17 400 złotych. Mandaty wystawiono za nieprawidłowości takie jak:

 •     Brak ciepłej wody w urządzeniach sanitarnych
 •     Niesprawne urządzenia sanitarne
 •     Brak pościeli na kołdrach i poduszkach uczestników wypoczynku
 •     Brudne podłogi
 •     Bałagan i brud w pokojach uczestników
 •     Zastoiny wody w łazienkach
 •     Zaśmiecony teren przed budynkiem, w którym przebywali uczestnicy kolonii
 •     Przeterminowane produkty spożywcze
 •     Brak środków dezynfekcyjnych
 •     Brudne naczynia
 •     Brak bieżącego sprzątania pomieszczeń kuchennych
 •     Niewłaściwe warunki przechowywania produktów spożywczych
 •     Brak segregacji w lodówkach
 •     Brak dokumentacji systemu HACCP
 •     Niewłaściwe warunki przechowywania pościeli
 •     Brudna, zapajęczona stolarka okienna
 •     Brudno utrzymane stanowisko na odpady komunalne

W okresie wakacji do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 32 interwencje z czego 15 było uzasadnionych i dotyczyły głównie złego stanu sanitarno-technicznego obiektu i niewłaściwej jakości podawanych posiłków. Każdorazowo podejmowana była kontrola interwencyjna.

Do Inspekcji Sanitarnej zgłoszono także 2 podejrzenia ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego.

 • Kolonia w Pogorzelicy – chorowało 11 osób w tym 9 dzieci do 14.roku życia. Objawy: bóle brzucha, wymioty, złe samopoczucie, nudności, podwyższona temperatura. Podczas czynności kontrolnych w bloku żywienia stwierdzono nieprawidłowości techniczne, za które wszczęto postępowanie administracyjne. Nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno- higienicznego zakładu nie stwierdzono, o wyżej wymienionym podejrzeniu poinformowano Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Prokuraturę Rejonową w Gryficach, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryficach. Czynnika etiologicznego nie ustalono.
 • Kolonia w Kołobrzegu – chorowało 11 osób. Przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne związane z podejrzeniem ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową. U osób chorych wystąpiły objawy: biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha, stany podgorączkowe, bóle głowy. Czynnika etiologicznego nie ustalono.

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podczas prowadzenia działań kontrolnych i prewencyjnych współpracowano ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczestników wypoczynku tj. Starostwami, Powiatowymi Komendami Straży Pożarnej oraz Policji.

Organizatorzy większości skontrolowanych wypoczynków prawidłowo przygotowali placówki, dbając o to, aby wypoczynek przebiegał w bezpiecznych i prawidłowych warunkach sanitarno – technicznych, poza nielicznymi przypadkami.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną wskazują, że zarówno świadczeniodawcy usług turystycznych, w tym organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak i władze lokalne odpowiedzialne za stan infrastruktury do wypoczynku i rekreacji w miejscach publicznych starają się zapewnić korzystającym bezpieczne i higieniczne warunki do uczestnictwa w wypoczynku na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Autor:  Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Szczecin 

10.09.2018

© Urząd Miasta Szczecin