przejdź do głównej treści strony

11. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

W dniach 19-20 września 2017 r. w hotelu Airport Hotel Okęcie (ul. 17 Stycznia 24, Warszawa) odbędzie się 11. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie".

Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia jest ITU (Międzyanrodowy Związek Telekomunikacyjny), zaś głównym partnerem - Fundacja Orange. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility.

Jak co roku, konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Kontakt: konferencja@saferinternet.pl 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy do rejestracji na 11. Międzynarodową Konferencję - FORMULARZ ONLINE. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2017 r., informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia przesłana zostanie zainteresowanym najpóźniej do 8 września 2017 r.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc i ogromnego zainteresowania wydarzeniem wypełnienie formularza rejestracji na konferencję nie jest równoznaczne z udziałem w wydarzeniu. Każda osoba, która zgłosi chęć udziału w konferencji otrzyma informację o tym, czy została zakwalifikowana. Podczas rozpatrywania zgłoszeń organizatorzy konferencji zwrócą szczególną uwagę na uzasadnienie, dlatego prosimy pamiętać o uzupełnieniu tej pozycji podczas rejestracji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy wydarzenia nie pokrywają kosztów noclegu oraz podróży.

UWAGA! Przy rejestracji prosimy o podanie adresu e-mail, z którego Państwo korzystają na co dzień. Cała korespondencja dotycząca konferencji (informacja o zakwalifikowaniu, informacje praktyczne itp.) będzie przesyłana na wskazany przy rejestracji e-mail. O zwrócenie szczególnej uwagi prosimy tych z Państwa, którzy podczas rejestracji podają ogólny adres e-mail reprezentowanej przez siebie instytucji - w miarę możliwości prosimy o posługiwanie się osobistym adresem e-mail.

Autor:  saferinternet.pl 

24.08.2017

© Urząd Miasta Szczecin