przejdź do głównej treści strony

MEWA gotowa do startu

Miasto oferuje 55 proc. dofinansowania dla tych, którzy zdecydują się zamienić piec na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta. Teraz swoje uwagi do projektu uchwały mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani.

Projekt uchwały wraz z formularzem, przez który można przesyłać komentarze i uwagi dostępny jest na stronie internetowej: Szczecin.eu/zielonemiasto w zakładce MEWA. Można tam również zapoznać się z założeniami programu, którego głównym celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, a tym samym poprawa jego jakości.

Chodzi o trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamianę na systemy bardziej ekologiczne. W grę wchodzi podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne lub odnawialne źródło energii. Programem mogą zostać objęte również termomodernizacje budynków wielorodzinnych, towarzyszące wymianie instalacji grzewczej.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się zarówno indywidualni właściciele mieszkań i domów w zabudowie jednorodzinnej, jak i całe wspólnoty mieszkaniowe. Program jest skierowany także do gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych. Żeby z niego skorzystać, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Te będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wkładu własnego na wykonanie zadania.

Procedurę przyznawania dotacji zakończy podpisanie porozumienia, w którym określony będzie rodzaj inwestycji, jej zakres, warunki realizacji, termin wykonania oraz rozliczenia i oczywiście wysokość otrzymanej dotacji. A ta może wynieść aż 55 proc. całkowitych nakładów. Dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia porozumienia, od 1 stycznia 2015 r.

Z dotacji będzie można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie nie obejmuje „ruchomych” urządzeń grzewczych. Muszą one również być fabrycznie nowe. Wnioskujący nie mogą też korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel.

Na realizację programu MEWA w tym roku zaplanowano 600 tys. zł. Kwota ta ma być sukcesywnie zwiększana w kolejnych latach.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 

13.04.2018

© Urząd Miasta Szczecin