przejdź do głównej treści strony

Konferencja "Europa (nie) boi się starości"

Konferencja to podsumowanie międzynarodowego projektu Elder Care at Home, a także próba debaty nad sytuacją seniorów oraz ich aktywnym funkcjonowaniem w społeczeństwie w XXI wieku.

Tematyka konferencji:

  •     Projekt “Elder Care at Home"- cele, działania, rezultaty.
  •     Sytuacja demograficzna w Europie i zapotrzebowanie na opiekę.
  •     Sytuacja zdrowotna, ekonomiczna i socjalno-bytowa osób starszych.
  •     Przywileje i lęki starości - Czy polityka senioralna rozwiązuje problemy osób starszych?
  •     Systemowe rozwiązania od seniora aktywnego do seniora zależnego.
  •     Współpraca, interdyscyplinarność, bezpieczeństwo osób starszych.
  •     Opiekunowi formalni i nieformalni a trud opieki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie www.cb.szczecin.pl
 

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 

10.04.2018